”Konspirationsteori”-benämningen: Kraftfullt verktyg för media-desinformation och politisk diskurs kognitiv infiltration för massorna

censur Stella Morabito straffskattas cancerbot Dan Rather mörkar sanningen Vissa journalister SOPA attack mot Parler tysta kritiker åsiktsförföljelse

Den 18 mars, 2014 släppte Cass Sunstein sin senaste samling essäer, Konspirationsteorier och andra farliga idéer. [1] Likt hans tidigare arbete är denna riktad mot gemene man, och den prominenta Harvard-professorn, tidigare ansvarig för Obamas lagstiftning samt rådgivare till NSA [2] pekar på ett stort antal påstådda faror orsakade av ”rationella människor” som låter sig påverkas av ”handikappade epistemologier.” Vad Sunstein inte kan förklara i sin senaste utspel av mild auktoritarism är hur termen ”konspirationsteori” har fått massivt stöd från redaktörer inom vissa stora aktörer på den kommersiella mediemarknaden.

”Konspirationsteori” är inte bara en slapp eller ointresserad fikarumsterm, utan tvärtom ett kraftfullt verktyg inom den politiska diskursen. ”På ett nedlåtande sätt,” skriver den politiska forskare Lance deHaven-Smith,

”används termen som en verbal försvarsmekanism av den politiska eliten för att förtrycka massornas misstankar som oundvikligen uppstår när chockerande politiska brott gynnar ledarna i toppen eller deras agendor, särskilt när samma politiker kontrollerar de enheter som är ansvariga för att förhindra just sådana händelser eller för att undersöka dem efter att de har hänt” [3]

I samma linje började ”konspirationsteori” och liknande varianter som ”foliehatt”, ”stolle” etc. vävas in i nyhetsrapporteringen och i kommentarer i slutet av 1960-talet av CIA-styrda mediepersoner för att stödja Warren-kommissionens ”ensam galning”-förklaring av mordet på John F. Kennedy.

När han konfronterades 2012 kunde Sunstein inte ”komma ihåg särskilt väl” att han medförfattade en artikel 2008 med titeln ”konspirationsteorier”, samma titel som hans senaste bok.

Bara de senaste fyrtio åren har termen kommit att bli en särskilt välanvänd diskursiv teknik för att kanalisera politisk dialog och undersökning. Från det sena 1800-talet fram till mitten av 1900-talet är termen sällan använd i nyhetsvärlden. En sökning i den historiska New York Times-databasen ger vid handen att ”konspirationsteori” används 30 gånger mellan 1870 och 1960, ofta i rapporter om rättegångar. Från 1960 till 1969 används däremot termen hela 36 gånger i Times-artiklar. Sean 1970 används termen i över 1700 artiklar med en topp mellan 2000 och 2009 (728st). [4]

Idag fungerar den nedlåtande termen inte bara som en disciplinär åtgärd – journalister och forskare är båda rädda för termens negativa kraft – utan också som en teknik för att forma information och analys. Den tjänar som ett illa dolt sätt att säga, ”Kolla här, inte där,” vilket styr läsare och tittare till att låta logiken vila och i stället anta ett okritiskt och ofta missledande sätt att resonera och dra slutsatser. Även om fenomenet är lätt att påvisa i tryckta nyheter, är det också vanligt i de amerikanska TV-nyheterna.

En LexisNexis-sökning i nyhetsprogrammens avskrifter mellan datumen 1 mars 2011 till 1 mars 2014 avslöjar 2469 användningar av ”konspirationsteori/teorier”-termen. En närmare titt i den undersökta tidsperioden avslöjar CNN (586) och MSNBC (382) som de främsta användarna av frasen, med Fox News (182) som en avlägsen trea. USA:s tjänst för avskrifter, US Federal News, kommer på en fjärde plats, vilket antyder ett ihärdigt strategiskt användande av termen i statliga presskonferenser och liknande för att driva igenom den officiella versionen och motarbeta kritik mot den. Statlig radio kommer på en femte plats med 115 förekomster.

Följande lista visar en nedbrytning av användandet av ”konspirationsteori” och ”konspirationsteorier” i kabel-TV och marksänd TV i transkriberad form inom samma treårsspann.

CNN Transcripts – 586
Global Broadcast Database (local broadcast transcripts) – 416
MSNBC – 382
Fox News – 182
US Federal News – 144
National Public Radio – 116
Australian Broadcasting Corporation – 71
NBC News – 67
Congressional Quarterly Transcripts – 57
ABC News – 55
CTV TV (Canada) – 55
CBS News – 54
CNN International – 48
Imus Simulcast – 39
Financial Market Regulatory Wire – 31
PBS News Hour – 21
Bloomberg: Surveillance Show – 17
Congressional Quarterly Testimony – 16
The Charlie Rose Show – 15
Follow the Money – 14
Euro News – 13
Lou Dobbs Tonight – 12
Cavuto – 8

För att kunna dra några större slutsatser måste det specifika sammanhanget som termen används inom undersökas. Ett argument mot detta mått är också att olika nyhetskanaler har olika bredd och olika stor sändningstid. Trots allt innehåller 24-timmars kabelnyhetskanaler som CNN fler ”nyhetshål” att fylla än en daglig en-timmes sändning som PBS News Hour eller Charlie Rose.

Trots detta är skillnaderna talande. Om man exempelvis jämför inhemska CNN-avskrifter med den internationella motsvarigheten, CNN international, så finner man att den förstnämnda använder termen över tolv gånger så ofta. Sådana fynd antyder ett genomförande av en klar redaktionspolicy att uppfylla särskilda propaganda-relaterade mål – alltså, inte helt olikt CIA:s användande av termen för att motverka alternativa tolkningar av mordet på president Kennedy.

På samma sätt visar ytterligare undersökning av denna datamängd på skillnader mellan olika nyhetspersonligheters egna kommentarer gällande användandet av ”konspirationsteori”-etiketten. Söker man inom samma datamängd ser man att avskrifter av CNN:s Anderson Coopers kommentarer har den högsta frekvensen av uttrycket (81), med MSNBC:s Rachel Maddow och Al Sharpton på delad andra plats (77), och Piers Morgan (38) på tredje plats. CNN:s Erin Burnett och MSNBC:s Chris Hayes hamnar på delad fjärdeplats. Den ytterst konservativa kanalen Fox News personligheter Bill O’Reilley och Sean Hannity använder inte termen lika ofta.

Anderson Cooper (CNN) – 81
Rachel Maddow (MSNBC) – 77
Al Sharpton (MSNBC) – 77
Piers Morgan (CNN) – 38
Erin Burnett (CNN) – 31
Chris Hayes (MSNBC) – 31
Sean Hannity (Fox News) – 29
Bill O’Reilly (Fox News) – 19

Med undantag för ABC (Australien) och CTV (Kanada) är samtliga andra kanaler USA-baserade, vilket antyder att den amerikanska befolkningen, välkänd för sin begränsade historiska förståelse och politiska finess, är uttryckt måltavla för ett upprepat användande av ”konspirationsteori”-frasen. En befolkning som förlitar sig på sensation, karikatyr och hörsägen för att förstå inhemska och internationella skeenden, har redan försakat sin frihet. Det är lite ironiskt att CNN och MSNBC i synnerhet riktar in sig mot en publik som ser sig själv som öppensinnad och ”liberal” – alltså, motsatsen till sluga teknokrater som Sunstein. Samtidigt kan man kanske se de två kanalernas sjunkande tittarsiffror som en indikation på att allmänheten blir mer och mer skeptisk till det nedlåtande sätt som den behandlas på. [5]

Den mest radikala politiska aktivitet en individ kan genomföra är att anta ett grundläggande intellektuellt självförsvar som inkluderar ett ökat medvetande av ”konspirationsteori”-etiketten i sig och att kritiskt granska hur termen används i relation till det sammanhang den används i, för att på så sätt bättre kunna förstå vad termen försöker dölja, legitimera eller styra fokus mot.

Källor

[1] Cass Sunstein, Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas, New York: Simon and Schuster, 2014.

[2] ”America’s Joseph Goebbels to Serve on NSA Oversight Panel,” Liberty Blitzkrieg, August 25, 2013.

[3] Lance deHaven-Smith, Conspiracy Theory in America, Austin: University of Texas Press, 2013, 9.

[4] See also deHaven-Smith, 126-131.

[5] ”Key Indicators in Media & News,” Pew Research Journalism Project, March 26, 2014.

Originaltext på engelska: globalresearch.ca

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here