Konstnären Markus Andersson höll ett frihetstal till folket som samlats på Medborgarplatsen i Stockholm den 20 november under World Wide Rally for Freedom som protesterade mot ökande restriktioner som beskär människors fri- och rättigheter, inklusive vård- och hälsofrihet.