Vi är mitt i ett propagandakrig. Det är inte med vapen som man vinner krig idag, utan genom att styra opinion med propaganda. De flesta känner till begreppet och är medvetna om att främmande makter använder propaganda som ett verktyg att sprida sin agenda.

Det finns dock flera nivåer av propaganda, och vi kan se propaganda som ett kommunikationsverktyg som används på samma sätt som en psykopat kommunicerar med sina offer för att manipulera dem och i slutändan utnyttja dem. Det behöver inte vara så direkt, utan de kan agera på flera nivåer, där man utnyttjar olika psykologiska trick för att få kontroll.

Det första lagret av propaganda är rakt på sak, där man glorifierar sin egen sak och demoniserar sin motståndare. Man skapar ett skimmer av gott och ont. Den som är vaksam ser dock att det finns fler lager. Man är inte endast ute efter att lura den egna befolkningen att tro att vår västerländska demokratiska värld är den goda och att ryssen är den onda. Samtidigt sker ett annat propagandakrig i västvärlden på alternativa plattformar, som försöker att få Putins sak att framstå som rättfärdig och som målar upp honom som en god kraft mot det korrumperade västerländska kapitalistsamhället och den djupa staten.

Man skapar på så sätt först en uppdelning mellan folk och länder, men sedan ytterligare en inom varje land. Den första propagandan har som målsättning att ena de olika blocken bakom en stark auktoritär ledare, medan det andra lagret av propaganda skapar en misstänksamhet mot våra medmänniskor som utmålas som ryska sympatisörer och spioner.

Denna propaganda har slutligen i syfte att utmåla hela alternativvärlden som pro-rysk och i och med det, onda. Man går så långt att man först anklagar de som inte vill ha vaccinationspass för att vara anti-vaxxers och sedan tar man ett steg längre och anser att de är ryska troll. Med dessa enkla taktiker så hoppas de kunna skapa en allmänt negativ inställning till allt som är alternativt, och på så sätt kunna sopa all kritik av massvaccineringen under mattan och fortsätta arbetet mot en ny världsordning och ett nytt ekonomiskt system under globalisternas kontroll. Globalisterna är i själva verket desamma oavsett vilken världsdel man befinner sig i. Man pratar om att låsa tillgångarna för ryska oligarker men pratar inte så mycket om de oligarker som styr västvärlden. Om man tar sig tid att undersöka detta närmare ser man troligen snart att de är en och samma och att de så kallade ryska oligarkerna faktiskt bara blir bönder som offras i spelet.

De försöker styra det dominerande narrativet. För att minska effekten av denna propagandamaskin så är det bra att belysa den. Att sätta ett namn på den och kunna förklara det på ett sätt som folk förstår. De flesta är inte så intellektuellt skarpa att de kan tänka flera steg framåt, medan de som arbetar med militär strategi, precis som professionella schackspelare, ofta tänker många steg framåt.

Vi känner till begreppet kontrollerad opposition. Men i dagens värld är det inte så mycket av en fysisk opposition, utan mer ett internetfenomen. Man anklagar alternativvärlden för att sprida falska konspirationer genom ryska troll för att underminera det öppna samhället. Detta är faktiskt i själva verket mycket nära sanningen. Mycket av de konspirationer som vi ser spridas på internet är de facto propagandakonspirationer, eller som jag väljer att kalla dem, kontrollerad konspiration, som sprids via bottar, kanske till och med från ryska servrar. Dock ska vi inte för en sekund tro att de har någonting med Ryssland att göra. Inte när vi förstår att Ryssland och västvärlden är samma fiende.

Den kontrollerade konspirationen har funnits länge. Det mest uppenbara fenomenet av kontrollerad konspiration är begreppet ”flat earth”. Att jorden skulle vara platt. För de flesta är detta absurt och strider mot alla logiska argument, men fortfarande lockar denna teori flera filosofiskt lagda människor som redan har bristande tro på etablerad vetenskap. Detta med all rätt. Den etablerade vetenskapen är i dagsläget endast en förlängd arm av propagandaministeriet. Ska man vara hårdragen är det även sant att om vi ska försöka bevisa att jorden är rund eller platt så visar det sig vara ganska svårt. I alla fall om man endast kan tro på sina egna observationer. Saken är den att sanningshalten i den kontrollerade konspirationen i sig inte är viktig. Det kan faktiskt till och med vara helt sant. Det är paketeringen och användningen som gör det till ett manipulationsverktyg.

Anledningen till att sprida denna typ av kontrollerad konspiration är i första hand att svartmåla andra teorier om konspirationer. Jag har flera gånger sett artiklar där man refererar till att ”endast anti-vaxxers och flat earthers” tror att vaccinet kan vara farligt, ”guilty by association”.

En annan typisk ”guilty by association”-teori, är den judiska världskonspirationen. Man får inte kritisera att banken styrs av globalister utan att associeras med att ”judarna styr världen”. Att judarna skulle styra bankvärlden är då den kontrollerade konspirationen. Som de flesta kontrollerade konspirationer så har den en del sanning. I fallet med judar kan man i alla fall tydligt se att även om många bankirer är judar så är det inte många judar som är bankirer. Att ha ett förakt mot judar är därför helt ologiskt. Detta förakt har skapats för att just kunna dölja den verkliga bakomliggande korrupta elit, som består av människor från alla olika bakgrunder. Ingen vågar kritisera banken utan att bli anklagad för att vara antisemit. Jag vet vad jag talar om då jag själv, av svensk media, otaliga gånger har blivit utmålad just som en antisemit. I mitt fall blir det lite komiskt då jag helt och hållet förespråkar kärleksbudskapet och inte har ett uns av hat eller förakt i mig. Jag har dessutom aldrig pratat om judar eller judendom på något negativt sätt. Det finns vissa som även tror att Zions vises protokoll faktiskt är ett falsarium just med intentionen att skapa ett förakt mot judar för att skapa en rökridå runt den verkliga eliten – en elit som inom de flesta religioner och traditioner är ”parasiter” som lever på sina landsmäns lidande.

Jag har även kommit att tro att 11 september med ”World Trade Center”-attacken var en kontrollerad konspiration. I detta fall tror jag att det är en konspiration på riktigt. Trots att det är ett ”inside job” så har den utförts och använts på ett smart sätt för att förstärka idén om den galna ”konspirationsteoretikern”. Det jag påstår är alltså att de först iscensätter en konspiration som i fallet med 11 september. Men sedan sprider man ut ledtrådar och olika teorier runt samma förlopp som gör att verklighet och fantasi flyter samman och skapar en dimma runt ämnet. För de allra flesta lyckas man på så sätt skapa en nidbild runt en konspirationsteoretiker, trots att själva konspirationen i grunden är sann. Samtidigt så finns en grupp som genom egna studier förstått att det är en konspiration. Runt denna grupp skapar de en kontrollerad opposition genom att styra informationsflödet och plantera falska ledare inom gruppen. Observera att många har gått ifrån att vara ”mot krig”, till att ha blivit ”konspirationsteoretiker”, genom denna kontrollerade konspiration. Man har med andra ord tagit en oppositionsgrupp och format den till att uppfattas som oseriös.

Genom att skapa flera ”tokiga” och ”ologiska” konspirationer, samt sprida konstiga och motsägelsefulla teorier om samma konspirationer, skapar man alltså ett minfält som gör det svårt att tyda de verkliga och viktiga konspirationerna. Den verkliga konspirationen är enkel. Att man vill skapa en världsordning styrd av globalisterna. Den har genomförts genom hela historien till exempel genom katolska kyrkans hierarkier och förfalskning av det kristna budskapet, banksystemets kontroll över skapandet av och utlåning av krediter, och på otaliga andra sätt av den då rådande makteliten. Alla verkar vilja samma sak. Att skapa ett globalt imperium.

Andra teorier som jag tror är kontrollerad konspiration är flera olika teorier om utomjordingar. Som jag nämnt tidigare är det fullt möjligt att det finns äkta delar av dessa teorier. Men överlag så sprids mest falska teorier, eller sagor, runt detta ämne. En ”saga” som funnits länge är olika kanaliseringar och kontakter med en grupp som kallas för ”The intergalactic federation of light”. Hela temat för dessa budskap är att utomjordingarna har ett intergalaktiskt krig, och som vi människor endast spelar en liten del i, och att vi i allmänhet borde hålla oss utanför detta och inte blanda in oss i geopolitiska kamper. Istället så ska vi genom diffusa guidade meditationer eller på andra sätt fokusera på metafysiska perspektiv. Alltså ett budskap om materiell passivitet.

Inom det esoteriska ”new age”-fältet har detta budskap funnits länge. Där förespråkar man att du helt kan släppa 3D-planet och fokusera på uppstigningen i 5D genom att stirra dig blind på allahanda hobbygurus på Youtube som visar hur man öppnar tredje ögat. Nu låter jag lite narrande av detta fenomen, men i grund och botten är även det andliga budskapet sant, fast kontrollerat och förvrängt. Meditation är för mig ett mycket viktigt verktyg för att hitta styrka, men det är ett verktyg som du själv ska använda intuitivt för att just kunna agera med mer kraft i 3D, inte någon form av ”spiritual bypassing”, vilket betyder att vi bara sitter hemma och har det bra och inbillar oss att allt ordnar sig, fast det brinner i knutarna.

Detta passivitetsspår har på senare dagar propagerats för inom Q-rörelsen. Här har utomjordingarna bara bytts ut mot de så kallade ”white hats”. Det är en grupp globalister som har gått samman för att rädda världen. I hemlighet har de skapat militärer som reser runt och sätter världsledare i fängelse, räddar människor från slavhandel och andra otroliga saker. I denna rörelse blev även Trump utlyst som en ikon av rättvisa och godhet. En messias. Jag tror själv att både Q-rörelsen och Trump-rörelsen är planterad av samma personer. I fallet Trump finns det flera olika lager av propaganda. På det officiella planet utmålas han som en total galning som inte har någonting vettigt att säga. I alternativmedia ges en bild av en kompetent man som utmanar massmedia och korrupta politiker med mera. Slutligen så finns den tredje konspiratoriska nivån av tokig karaktär där Trump hyllas som ledaren för ”the white hats” och att han fortfarande styr USA och resten av världen i hemlighet via underjordiska baser, eller någonting liknande.

Syftet med detta är alltså att skapa tydliga polariseringar. De ”normala” människorna får se den officiella versionen där de dessutom gör narr av den konspiratoriska och ”tokiga” versionen, medan de alternativa först och främst fastnar för det andra lagret av propagandan. Det är bara ett fåtal som förstår, eller tror, att allt är kontrollerad konspiration och att Trump i själva verket är en skådespelare som arbetar för den djupa staten.

Vi kan även se detta på hur pandemin utspelar sig. Här har vi återigen flera olika propagandaspår. Det normala visar på att vaccinet är effektivt och ofarligt, medan de alternativa medierna påpekar att det är otestat, omoraliskt, farligt och fullt med intressekonflikter i WHO, WEF och FN. På det konspiratoriska planet finns det nanorobotar och mikroorganismer i alla vacciner och vi kommer snart att bli fjärrstyrda via 5G-master. Sanningen, som vi inte riktigt vet, ligger någonstans däremellan. Högst troligen innefattar den att vaccinet faktiskt har en inbyggd trojan. Det vill säga dolda biologiska funktioner, som mycket väl kan aktiveras genom höga frekvenser. Själv kan jag tänka mig att rna-”vaccinen” skulle kunna påverka hormonproduktion och användas för att påverka opinion och styra folkmassor, speciellt i händelse av massupplopp. Detta är dock endast mina egna teorier.

I kriget med Ukraina så har man fortsatt på samma spår som Q startade och skapar en röd tråd genom det konspiratoriska dramat. Nu träder Putin fram som en ny samarbetspartner för de vita hattarna. Han arbetar dag och natt med att rädda det ukrainska folket från nazister och globalister som har hemliga underjordiska militärbaser, där de skapar biologiska vapen för att utrota ryssar. I denna kontrollerade konspiration ser jag att de konspiratoriska och alternativa narrativen går samman mer. I den officiella västerländska propagandan är Putin helt galen och allt han säger är propaganda. Men det kommer nu även fram bevis för att det verkligen finns biologiska vapen i Ukraina, samt att flera nazistiska förband faktiskt opererar i Ukraina. Hunter Biden, som är presidentens son, har ertappats med att själv ha varit i nära kontakt med dessa labb, och har blivit påkommen med att ha ”råkat” lämna bort en laptop fyllt med material som bevisar att han är inblandad i dramat. Detta skapar då en verklig koppling till Q-rörelsen, och ger vatten på deras konspiratoriska världsbild. I mina ögon är det återigen planterade bevis som just har funktionen att polarisera människor mellan den konspiratoriska världsbilden och den ”normala”, som kanske inte är logisk men i alla fall inte helt knäpp som Q-konspirationen. Verkligheten ligger däremellan, där Putin återigen är en marionett för den djupa staten, som endast vill skapa kaos, krig och lidande för att lättare få folket att gå med på nya kontrollåtgärder i den nya världsordningen. Dock tillsammans med FN och USA som har samma målsättning.

Funktionen är alltså enkel. Den officiella versionen ger en version av händelseförloppen som vid första anblick låter rationell och logisk. Till exempel att det finns en pandemi och att läkemedelsindustrin och FN försöker rädda oss med alla medel, trots att de verkar lite extrema. Den konspiratoriska bilden, som troligen ligger närmare sanningen, är utspädd med fantasifulla och galna element som AI-nanorobotar med mera så att den låter som en galen science-fiction. Sanningen, eller den alternativa bilden, ligger däremellan och ligger i linje med att de ska kontrollera människor för att genomföra ”The great reset” och ”The new world order”, där USA i hemligt samarbete med Kina och Ryssland ska skapa kontrollsamhällen för att få billig och säker arbetskraft till deras lyxbostäder, samtidigt som de löser problematiken med överbefolkning.

Den alternativa versionen av ett händelseförlopp är redan en bra bit bort från vad de flesta kan acceptera som sant. Det låter redan ganska långsökt, om man är van att tro att FN faktiskt är här för att skapa världsfred. Dessutom kopplas denna direkt ihop med den konspiratoriska världssynen, så att en normal människa kommer att associera alla alternativa spår med galna konspirationsteorier. Den officiella versionen låter då som det enda logiska. Så trots att de själva med sina egna ögon tydligt ser att denna version inte stämmer med verkligheten, så leder bristen på andra logiska alternativ dem till att gå in i kognitiv dissonans och börja tro på det omöjliga. De allra flesta tror jag har fattat att den officiella versionen faktiskt är en lögn. Dock så är det den bästa förklaringen som de kan se, och då tvingar de sig själva att tro på den trots att den är ologisk. Alternativet är helt enkelt för skrämmande och för tokigt. Mycket få ser igenom detta virrvarr av kontrollerad konspiration och förstår medelvägen.

Men trots all denna propaganda så börjar fler och fler att se igenom lögnen. De kan se att det narrativ som lyfts fram är kontrollerat på alla nivåer och de är skeptiska mot alla teorier och källor. Detta är vårt största vapen i kampen – att få alla att vara skeptiska mot alla narrativ och förstå att det viktigaste är att se de stora dragen i denna konspiration. Att världens globalister tillsammans vill skapa en global fascistisk kontrollstat.

Vårt svar är att samla oss över hela världen. Hjälpa varandra att se sanningen och vara skeptiska och undvika att bli lurade. Skapa osvikliga band av broderskap och systerskap och tillsammans organisera oss under sunda moraliska värderingar, sann demokrati, decentraliserad organisation och skapa en anda av att vi är andliga krigare, med en uppgift att rädda världen från lidande och skapa ett paradis på jorden utan globalister.

Mikael Cromsjö, Kontrollerad konspiration

vakenmanifestet.se

1 KOMMENTAR

  1. Denna artikel stämmer helt in på hur jag ser de som händer i ”världen”, väldigt bra skrivet…

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här