Krafterna i samhället som försöker kuva Vaken.se och fritänkande politiker

tidningar vaccin är ofarliga Maria-Pia Boëthius Demokratin står på spel alternativa skolformer

Text: Torbjörn Sassersson, fristående samhällsanalytiker

Vet alla på Vaken.se vilka samhällskrafter som ni konfronterar?

Det handlar bla om den internationella skeptikerrörelsen och i Sverige den ledande föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). Föreningen bildades 1982 genom ett initiativ från Bengt Göransson då sittande kulturminister i den då styrande sosseregeringen. Jag har tagit fram arkivmaterial från registratorn på KTH som bevisar hur och vilka som var med vid det föreningskonstituerande mötet.

Inte ens VoF skriver om detta på sin egen sida. Man vill nämligen inte att det ska komma ut att föreningen har en stark politisk koppling och fram till i dag har ett tyst stöd från regeringen. I själva verket är VoF en grindvakt i samhället för att stoppa alla yttringar vilka anses vara ett hot mot demokratin, heter det. Vaken.se och sanningsrörelsen har identifierats som hot mot demokratin.

Det är därför Kalla Fakta avsnittet om sanningsrörelsen (2009-11-08) i sin påannonsering ställer den frågan: är sanningsrörelsen ett hot mot demokratin? Det är det man anser. Hela avsnittet handlar sedan om att identifiera brottet (att inte tro på 911-kommissionens officiella rapport), brottslingarna (Vaken.se m fl) och motivet (påhittad antisemitism) som drivkraft bakom sanningsrörelsen. Allt är riggat.

TV4 gör alltså en TV-serie i två delar vars slutsyfte är att sänka sanningsrörelsen, Vaken.se och Alhambra. Detta är ett resultat av den organiserade skeptikerrörelsen – dvs den politiska grindvaktrörelsen – bestående av föreningar som tex VoF, Humanisterna samt Vetenskap och Allmänhet.

Nu kan vi förstå varför Kajsa Lindohf från Kalla Fakta i Vakens intervju säger att hon inte kan uppge hur idéen kom till på redaktionen, varför de beslöt sig för att göra avsnittet om sanningsrörelsen. Hon säger att i sitt avtal med uppdragsgivaren kan hon inte yppa varför och hur avsnittet kom till, men säger samtidigt att det kom ett dekret (betyder: påbud, order, befallning) från chefen. Kajsa Lindohf påstår att hon inte får yppa något som kan skada TV4. Frågan är varför ett motiv bakom avsnittet om sanningsrörelsen kan skada TV4. Det säger en hel del. Det var inte redaktionens personal som beslöt att programmet skulle produceras. Det kom en order från deras chef som fick det från någon annanstans.

Ref: /modules/smartsection/item.php?itemid=615

Källor berättar att TV4 Fakta, som bekant sänt många alternativa 911-dokumentärer, utsatts för påtryckningar från TV4 (storfyran, högre nivå). Man ansåg att TV4 Faktas sändningar varje år av ”konspirationsfilmer om 911” kan skapa samhällsproblem. TV4 på högre nivå ”hotade” på något sätt därför TV4 Fakta, men TV4 Fakta som är en egen kanal vägrade att låta sig kuvas. Konsekvensen från TV4s ”högre ort” kom några månader senare i.o.m. med dekretet som Kajsa Lindohf nämner. De beordrades implicit att sänka sanningsrörelsen, vaken.se och politiker som funderat på att sticka ut näsan samt man ville även markera gentemot TV4 Fakta.

Vi känner redan till fallet Egon Frid vänsterpartisten som blev den första politikern som ville ha en ny 911-utredning. Man ansåg att detta var en farlig politisk utveckling i Sverige och man beslöt att sätta stopp för en möjlig framtida utveckling där flera svenska politiker började engagera sig i 911 och alternativa förklaringsmodeller kring dådet. Man ville att Egon Frid skulle bli den sista politikern som vågade ha ”fel” åsikt.

TV4 blev i detta fall det media som skulle föra fram meddelandet som en följd av politiska bedömningar där VoF spelar rollen som omvärldsbevakare och grindvakt. Besluten kommer dock från högre nivå i samhället kan man anta.

Jag är en av mycket få personer i Sverige som lagt ned forskningstid på att studera hur den politiska skeptikerrörelsen agerar och vilken agenda de har samt vilka metoder de nyttjar för att nå sina mål. Ett mål de har är att smutskasta mitt rykte och orsaken till det är uppenbar: jag granskar dem. På VoFs forum omnämns mitt namn inte mindre än 756 ggr och i de allra flesta fall på ett negativt sätt. När jag för ett par år sedan kritiserade VoFs styrelse för att de tillät forumet bli en förtalskampanj av mitt namn besvarade deras ordförande (då Jesper Jerkert) med en öppet brev som var en ren motattack mot min person. Suck. Inte ens en anmälan till Datainspektionen ledde till en åtgärd mot VoF. Datainspektionen var tandlös.

Läs även en separat artikel om docent Per-Anders Forstorps svidande kritik mot VoF
Ref: http://www.soultravel.se/2009/0409-PSI/vetenskap-folkbildning.shtml

Artikelserie om VoF
Ref: http://www.soultravel.se/2007/1222-skeptiker/skeptiker.shtml

VoF utger sig för att vara en vetenskapsförening, men föreningen i sig bedriver ingen forskning och deras verksamhet handlar om inget annat än opinionsbildning. De använder dock alltid ett högtravande vetenskapsspråk och de kan på det viset lätt få med sig politiker i kampen mot horderna av newagare, sanningssökare, naturläkare – you name it.

Det senaste de hittat på är att helt censurera posten om mig på Wikipedia. Jag anser inte att jag är särskilt märkvärdig person så att jag måste finnas på Wiki utan det handlar om principer och jag använder mig själv som studieobjekt för att granska VoF.

En av administratörerna på svenska Wikipedia är Mattias Öhman (Linköping) alias Rigwelter också med nicket Superdupe. Han är webmaster på VoFs diskussionforum. Voila! Mattias Öhman är bara en av flera mycket aktiva medlemmar från VoF som administrerar och styr faktaposter på Wiki. Det är så det går till. Eftersom VoF arbetar med opinionsbildning i Sverige (de skriver så om sig själva) är det av mycket stor vikt att kontrollera nyckelord på Wiki så att när allmänheten slår upp ord där så ska de matas med den politiskt korrekta uppfattning som VoF vill att allmänheten ska ha.

Krafterna i samhället som försöker kuva Vaken.se och fritänkande politiker

Fler referenser:

Historik som visar hur mitt namn raderats av wikiadministratörer från VoF eller personer som sympatiserar med VoF:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torbjörn_Sassersson

Diskussionen på Wiki om min faktapost:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Användardiskussion:Riggwelter

VoF
http://www.vof.se/visa-presentation

Analys av Kalla Fakta om sanningsrörelsen
http://www.soultravel.se/2009/1120-Kalla-Fakta/mediakritik.shtml

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here