Allt fler vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” i Sverige men ökningen återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister. – Det är allvarligt om cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig eftersom cancerstatistiken används som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer och hjärntumörer, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik ur Socialstyrelsens databas över antalet patienter som vårdas för hjärntumör i Sverige. Antalet personer som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” ökade med närmare 30% enbart mellan 2008 och 2012. Samtidigt låg antalet patienter med säkerställd diagnos på en relativt stabil nivå.

Diagnoser i sluten vård, Antal patienter, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen. Källa: Socialstyrelsen
Diagnos2003200420052006200720082009201020112012
C71 Elakartad tumör i hjärnan1 3401 3391 3881 4341 3921 4251 4341 4571 4421 403
D43 Tumör av okänd natur i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet7237557817637747548868841 016968

 

Antalet patienter som avled av hjärntumör av ”okänd natur” ökade under samma period, mellan 2008 och 2013, med hela 157%. Ökningen är ännu kraftigare i åldersgruppen 0-69 år där antalet patienter som avled av ”tumör av okänd natur i hjärnan” mångdubblades, från 7 personer år 2008 till 82 personer 2013. Samtidigt minskade antalet patienter som rapporteras ha dött av hjärntumör med fastställd diagnos.

Dödsorsaksstatistik, Antal döda, Riket, Ålder: 0-85+, Båda könen. Källa Socialstyrelsen
Diagnos2004200520062007200820092010201120122013
C71 Malign tumör i hjärnan593560627623631597582542494501
D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan/CNS961261149089112132225223229

 

I cancerregistrets data över antalet personer som får hjärntumör i Sverige ses däremot inga tecken på att fler får hjärntumör under de senaste 4 åren. Trots att Strålskyddsstiftelsen sökt efter svar såväl hos för ansvariga lokala cancerregister eller hos Socialstyrelsen är det fortfarande oklart om och hur denna ökande patientgrupp med oklar diagnos inregistreras i cancerregistret.

Antal nya cancerfall, Ålder: 0-85+, Riket, Diagnos:1930 Hjärna, hjärnnerver och hjärnhinna, oavsett tumörtyp. Källa Socialstyreslen
Kön2003200420052006200720082009201020112012
Män495541569537550558587598622516
Kvinnor613546664660648664653720592593

 

Cancerregistret innehåller stora skillnader mellan antalet inrapporterade hjärntumörfall från olika regioner. Västra Götaland har under flera år inrapporterat uppemot dubbelt så många fall av hjärntumörer per 100 000 invånare jämfört med Stockholmsregionen. Skillnaderna speglar sannolikt problem med inrapporteringen till cancerregistret i vissa regioner, snarare än att dubbelt så många per 100 000 invånare i verkligheten får hjärntumör i Göteborg jämfört med i Stockholm.

Stockholm och Göteborg  incidens per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen cancerregistret
Kön200120022003200420052006200720082009201020112012
Män Stockholm10,3814,279,7812,449,749,298,6111,5511,6412,7111,608,99
Män V:a Götaland13,8613,6613,4514,5819,6518,2221,4917,5816,1614,3917,0615,19
Kvinnor Stockholm14,6513,2812,1610,2013,4712,9111,1114,5612,7416,6111,9411,28
Kvinnor V:a Götal.12,7214,2515,9015,5819,8224,2721,0421,8220,9121,1515,3618,02

 

Stockholmsregionen har under senare år vårdat allt fler med tumör i hjärnan ”av okänd natur”.

Diagnoser i sluten vård, Antal patienter, D43 Tumör av okänd natur i hjärnan eller andra delar av centrala nervsystemet, Stockholms län, Ålder: 0-85+
Kön199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
Båda könen113124123128114109122124126111148182186216181

 

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här