Allt fler vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” i Sverige men ökningen återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister. – Det är allvarligt om cancerstatistiken över hjärntumörer är felaktig eftersom cancerstatistiken används som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer och hjärntumörer, säger Mona Nilsson ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen har tagit fram statistik ur Socialstyrelsens databas över antalet patienter som vårdas för hjärntumör i Sverige. Antalet personer som vårdas för hjärntumör ”av okänd natur” ökade med närmare 30% enbart mellan 2008 och 2012. Samtidigt låg antalet patienter med säkerställd diagnos på en relativt stabil nivå.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se