I skuggan av massmordet i Newport, Connecticut så kommer krav på strängare vapenlagstiftning i USA, Obama själv vill se en sådan.

Även i Sverige har en liknande debatt pågått under en tid.