Krim – och den olagliga annekteringen 1954

Ryska trupper stationerade vid den ryska örlogsbasen Sevastopol ingrep när de såg att paramilitära Maidan-förband och regeringstrupper försökte införa samma terrorregim mot den ryska befolkningen på halvön Krim i mars 2014, som införts i stora delar av Ukraina. Till skillnad från den av Washington och Bryssel organiserade blodiga kuppen i Kiev skedde denna motkupp helt oblodigt och med Krim-bornas stöd.  Genast började då skrikiga röster höras från USA och dess väpnare, att det var frågan om en” invasion” med en annektering av Krim som följd. Det var samma röster som varit knäpptysta vad gäller de Kievska prickskyttarnas massaker och samma tystnad kom att gälla  när de av ny-nazister utförda massmorden i Odessa blev kända.

Halvön Krim hade tillhört Ryssland i cirka 200 år. Men strax efter det att Nikita Chrutsjov kommit till makten år 1953, beslöt han vid en våt fest i Kiev året efter, att överlämna hela Krim som en gåva till Ukraina. Chrutsjovs beslut hade föregåtts av en överläggning i Högsta Sovjet. Men eftersom inget i det organet vågade gå emot Chrutsjov, så var det närmast frågan om en monolog, ett enmansbeslut.

De berörda, Krims ryskdominerade befolkning tillfrågades inte och därför var beslutet olagligt. Enligt Sovjetunionens författning av år 1936 och RSFSR´s författning av år 1937 krävdes att ett sådand beslut föregicks av en folkomröstning, men någon sådan ägde aldrig rum. I den situationen borde det närmast vara genant för Kiev att ta emot en gåva från en person, som inte hade rätt att ge bort den. Det som skedde år 1954 kom därför att bli, ”den olagliga annekteringen av Krim,” – anslutningen till Ukraina.

Ryska förband  marscherar  in på Krim

I samband med Sovjetunionens upplösning år 1991 genomfördes en folkomröstning på Krim. Resultatet av den blev att nittiotre procent var för att skapa en separat Krimrepublik. Den 26 februari 1992 döpte Krims Högsta Sovjet om halvön till Republiken Krim, som senare samma år utropade självstyre. Det krävdes dock att självstyret skulle ratificeras, vilket aldrig kom till stånd i det kaos som rådde. Folkomröstningen visade dock tydligt att man redan för tjugofem år sedan helt ville ta avstånd från ett sönderfallande Ukraina. Historien har också klart utvisat att Krim alltid har velat fjärma sig från Ukraina.

Oavsett detta; Även vid tidpunkten för överlåtelsen 1954 hade Sevastopol erkänts som,” ett objekt av betydelse för hela unionen,” och borde därmed tekniskt sett ha övergått till Ryssland som successionsstat till Sovjetunionen, då Ukraina blev självständigt år 1991.

Mot bakgrund av att förfallet var påtagligt i det av oligarker styrda Ukraina, är det inte svårt att förstå att Krims befolkning gärna ville lämna det sjunkande Ukraina och ansluta sig till det ryska fastlandet där det ekonomiska och politiska systemet var betydligt stabilare. Till detta kommer att det ukrainska kaoset hade gynnat uppvaknandet av högerextrema rörelser i västra Ukraina. Dessa hade överlevt sedan Andra Världskriget och nu vuxit sig starkare. Så det är helt klart, att det behövdes ingen vapenmakt, ingen revolution för att få Krim att frivilligt vända sig till Ryssland.

Sevastopol på Krim som är och av allt att döma kommer att förbli ryskt

När Kosovo år 2008 proklamerade sin ensidiga självständighet från Serbien, i strid med folkrätten och FN,s stadgar, hördes jubelkören från västländerna över halva jordklotet. Huvudorsaken till självständighetskravet var oroligheter som Kosovo-albanerna i stor utsträckning själva anstiftat. Men när Krims befolkning räddar sig från det nazist-anstrukna och korrupta Ukraina, svamlar västländerna ett mantra om rysk aggression.

För Ryssland är Krim inte bara en semesterö – den är oerhört viktig ur strategisk synpunkt. Den ryska nationen har en oerhört stor landmassa som når fram till öppet hav endast på några ställen, om man bortser från Norra Ishavet  Det är dock bara på Krim som det är möjligt att ha isfria hamnar, om man fortfarande bortser från de fjärran avlägsna Murmansk och Vladivostok. Skulle en främmande makt tillägna sig Krim, vore detta detsamma som att sätta kniven till Ivans strupe. Ukraina kommer uppenbarligen att i framtiden ansluta sig till NATO. Om då Krim hade förblivit kvar  i Ukrainas dunkla källare så hade med all sannolikhet NATO tagit över Krim – något som man hela tiden åstundat. Det hade inneburit en oerhörd provokation mot Ryssland. Och eftersom Ryssland hela tiden har klargjort att man inte tänker vika sig för ett dödligt hot, liksom inget annat land heller skulle ha gjort, så hade en NATO-expansion innefattande Krim väsentligt ökat risken för ett europeiskt storkrig.

De som förespråkar att Krim överförs till Ukraina förstår tydligen inte konsekvenserna. Ett till stor del av fientliga trupper omringat Ryssland måste rimligen uppfatta detta som en uppmaning att slå tillbaka. Vi får vara väldigt tacksamma för att Ryssland styr av ansvarsfulla ledare. Men om man ändå väljer att beskriva Rysslands återtagande av Krim som en aggressiv handling, då bör man också fundera på vad som blivit följden om ett av NATO-dominerat och nazistorienterat Ukraina tagit över den mycket strategiska halvön.

Som medialt objekt har dock debatten med fokus på Krim fungerat mycket bra som avledare av den självklara men stramt tillbakahållna kritiken av USA /NATO,s demolering av Mellanöstern.

Källa: NATO – ett monster på katastrofkurs, Hans Myrebro

Hans Myrebro

 

20 KOMMENTARER

 1. Vad jag vet så förhandlade inte Ryssland om situationen på Krim utan kom snabbt med trupper och efter det ordande man en hårt kritiserad folkomröstningen då tanks på gatorna knappats främjar oberoende åsikter. Skulle du anser att du kunde säga vad du ville om tanks fanns på gatorna.

   • Ryssland och Ukraina hade ett avtal om Krim. Det skiljer mot vad USA hade.
    Dessutom startade USA bara kriget i Irak.

    Med den tolkning ni gör av USA så kan man ju säga Ryssland startade kriget i Syrien då de har varit där och bombat.

     • På vilken planet befinner du dig. Avtal kan man normalt aldrig få tag i så hur gör man då enligt dig för att visa avtal.

      Eftersom du antagit att man kan få fram avtalet mellan Ryssland och Ukraina så kan du väl göra ett försök själv att göra det.

  • Tanks på gatorna? Inte var det ryska trupper som krimborna var rädda för. De var rädda för ukrainska extremister som redan försökt att ta över Krim. Den överväldigande delen av krimborna röstade för anslutning till Ryssland. På samma sätt som tidigare omröstningar som de 93 procenten som röstade för självständig republik år 1991 så röstade man sist för att slippa ingå i Ukraina. Klokt gjort av krimborna, skulle röstat på samma sätt om jag var medborgare i Krim.

   • Du har gått på den ryska propagandan. Krisen började sedan maskerade män hade ockuperat viktiga byggnader inklusive parlamentsbyggnaden och två flygplatser och skar av all kommunikation mellan Krim och Ukraina. Skulle ukrainare göra så?

     • Är du född på en annan planet eftersom du tror att alla människor på jorden kan få tag i alla avtal som finns.

      Det avtal som fanns mellan Ukraina och Ryssland om Krim skulle ha löpt ut 2017.

     • 2 timmar och 24 minuter film gjorda av ryssar
      Filmen är en propagandafilm av ryssarna.

     • Dock mycket mer sanningsenlig en den antiryskan propagandan från USA och Nato. Hade filmen gjorts av en ukrainare hade det förståss räknats som ukrainapropaganda, men det hade också varit intressant att se på. Man måste kunna ta in bägge sidor i en konflikt. DU har bara tagit en en sida och det är USAs ensidiga propaganda mot Ryssland som pågår hela tiden.

     • Det är det inte. Jag har varit i Ryssland två gånger och USA två gånger så jag kan båda sidor men Ryssland med Putin tyvärr hemfallit att sprida falska nyheter om Sverige och andra stater. T.ex. att vi har exporterat vapen till Ukraina trots vi inte har gjort något sådant. I S:t Peterburg har Ryssland en trollfabrik som sprider falska nyheter om bl.a. Sverige. Den blev avslöjad när en kvinna hoppade av från den.

      Så om idag tror mer på Ryssland än Västeuropa då tror mer på lögner än sanningar. Trump ska inte man längre ska lyssna på sa republikanen John McCain då Trump allt för ofta har motsagt sig själv utan istället ska man titta på det han gör.

      Så vaken.se sluta som republikanerna att citera Trump något mera.

      Han kan nästa dag säga något som går emot det ha sade dagen innan.

 2. Första, Hans Myrebro talar halvsaningen. RSFSR fick, i stället för Krim, ett liknande territorium i Kuban region som tidigare tillhörde Ukraina.
  Andra, I 1998 underskrev Ryssland och Ukraina ett gränsavtal. Det där erkände Ryssland att Krim tillhör Ukraina och i stället för detta har Ukraina avskaffat sitt kärnvapen. USA och UK underskrev också detta avtal då som garanterna.

 3. Svar till Alexkonstantin.
  För det första; Kuban var en republik som proklamerades 28 januari 1918 och upplöstes 17 mars 1920. Den har inget med Krim att göra.
  För det andra; Ett avtal underskrevs från rysk sida av Bill Clintons försupne nickedocka Boris Jeltsin, det är sant. Det var året innan de stater du nämner i grund sönderbombade Serbien.
  Avtalet väger därför mycket lätt i jämförelse med att Krims befolkning 1991 till 96 % röstade för ett självständigt Krim, samt 2014 med lika stor majoritet röstade för en anslutning till Ryssland.
  Krims befolkning har aldrig velat en anslutning till Ukraina. Därför hälsades den ryska befrielsen av halvön av applåderande krimbor.

  • Krimtatarerna var först på Krim men efter Ryssland annektering av Krim så har de känt sig dåligt behandlade och många har därför flyttat till Ukraina.

   Så egentligen var varken ryssar eller ukrainare först på Krim.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here