Kriminalisering av egenodlad mat

hälsa Ann Boroch Localization självbotande Slutet på naturen privat utsäde Bertil Wosk Ekologisk mat fortfarande Stanfords studie

Den beroende individen. Det krävs tydligen en liten nördig medlemstidning för att få information om en av samtidens mest uppseendeväckande lagförslag. Jag läser i Fobo (utges av föreningen för organisk biologisk odling) om Bill 510 som innebär att USA:s livsmedelsverk FDA ska få en total rätt att reglera all livsmedelsproduktion. Även den som sker i hemträdgården. Senaten har godkänt lagförslaget, framlagt som en del av Homeland security. Med detta som alibi kan FDA besluta att ekologiska frösorter och småskaliga odlingsmetoder som egenodlad mat är osäkra och därför olagliga, och kräva att alla odlar med genmodifierade grödor.

Läs mer: fria.nu

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here