I sitt verk Staten drömde Platon ihop följande historia:

”En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se. Därför kretsar hela