Begreppet ”att skjuta budbäraren” användes första gången i känd tid av Shakespeare i slutet av 1500-talet. Om informationen som presenteras inte går i linje med rådande konsensusuppfattning så väljer vissa att attackera budbäraren istället för att sätta sig ned och ta itu med informationen. Termen fungerar tyvärr även utmärkt i dagens medieklimat. Detta kan bero på att informationen i sig upplevs som kraftfull och svår att ta till sig eller att den är komplicerad av olika skäl.

DN:s kulturskribent Kristina Lindquist har kvalat in på en bra position för 2012 års bästa försök till ”shooting the messenger” med sin artikel ” Varför ger Svenska Dagbladet legitimitet åt konspirationsteoretiker?” från den 26:e juni 2012. Grattis Lindquist! I artikeln på cirka 400 ord har hon uttalat sig inom en uppsjö av ämnen, men inte lyckats gå på djupet i ett enda av dem. Vi ska här gå igenom bara några av de få punkter som visar hur hon lyckades med denna bedrift.

Vaken.se har enligt Lindquist som grund att ”lansera 11:e septemberattackerna som ett insiderjobb”. När Lindquist inte gör någon egen research utan mest bara lånar, klipper och klistrar kan det bli svårt att finna de 1700 arkitekter och ingenjörer som kräver en ny utredning av händelserna den 11:e september 2001. Dessa är dock bara en droppe i havet bland de andra stora grupperna av människor i världens alla länder som kräver en ny utredning av händelserna. [1] [2] [3] Vaken.se förmedlar med andra ord den opinion som återfinns i alla världens länder och som reguljär massmedia väljer inte att ta upp. När journalister slutar göra sitt jobb så får andra göra det. [Hälsosam Skepsis – dansk dokumentär] [USA en ledande terroriststat] [Faktan kring 9/11 media inte vågar röra vid] [DN vill inte kännas vid Sanningen med stort S]

Lindquists grundtes är att angripa SvD för att de tagit upp frågan om HPV-vaccinet. Hon skriver bl.a ” Det skulle vara intressant att höra SvD förklara varför de väljer att legitimera rena konspirationsteorier”. Lindquist verkar inte ha läst SvD:s artikel som handlar om just HPV- vaccinering och som innehåller delar där det nämns att ett informationsblad från Vaken.se kritiserar HPV-vaccinering. SvD informerar om att det pågår vaccineringar och sedan att många inklusive Vaken.se har sammanställt ytterligare information av kritisk natur kring denna vaccinering som alla borde ta hänsyn till. Sådant kallas journalistik, det vill säga att låta flera sidor att höras. Denna typ av information kanske är obekant för Lindquist som inte tidigare jobbat med journalistik? Vi på Vaken.se vet ej varför hon ställer tidigare nämnda fråga, kanske för att hon inte är insatt i hur grundläggande nyhetsrapportering fungerar.

Varför Lindquist även väljer att göra en artikel om Vaken.se och bidra till ytterligare uppmärksamhet är ännu mer paradoxalt. Med grundtesen, hade det väl varit bättre att vara helt tyst precis som många andra journalister valt att vara när de bemöts med information och data som inte passar i rådande konsensusklimat? Att tänka själv och våga stå för vetenskapligt härledd information som få andra står upp för är svårt. Då blir det lättare att sålla sig till det tysta stimmet och inte säga någonting.

Sedan fortsätter Lindquist att tillskriva Vaken.se åsikterna ”att världen i själva verket styrs av rymdödlor” samt dribblar bort sig med retorik om ”sci-fi-reptiler”. Trenden fortsätter även här, det vill säga att göra egen research är svårt så då återstår bara lånade rykten på internet för att få ihop en artikel. Det Lindquist försöker syfta till men själv inte vet om är Lars Lindströms artikel i Expressen från 2009. Hon har dock inte undersökt att det är David Ickes påståenden om rymdödlor som den handlar om, utan gör istället bort sig genom att blanda in Vaken.se tillsammans med rymdödlorna. Orkar man inte, eller klarar inte av att undersöka så blir resultatet en pinsam och klumpig generalisering som i Kristinas artikel. Söker man på hennes egen arbetsgivares sida ”Dagens Nyheter” så återfinns sedan totalt 177 sökträffar i artikeltext (ej kommentarer eller diskussion) för ”UFO”. Hur många artiklar i Vaken.se: s nyhetsarkiv handlar om UFO-fenomenet?

Vaken.se tillskrivs även följande: ”Som i varje foliehattspark värd namnet återfinns dessutom diverse antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer.” Förra gången någon försökte påstå att Vaken.se skulle stå för åsikten: ”judarna ska ta över världen” så fälldes de av Granskningsnämnden (!).