WHO:s hantering av hälsorisker med strålning från trådlös teknik och elektromagnetiska fält kritiseras  av Europeiska miljöorganisationer, forskare och vetenskapsmän och en fd anställd inom WHO.  WHO anlitar experter med jäv. Dessutom har projektledaren tidigare arbetat för industrin och saknar medicinsk kompetens för uppgiften att leda hälsoriskbedömningar.

Kritiken mot WHO:s hantering av hälsorisker med strålning har ökat under senare tid. Redan under 2015/2016 har över 223 vetenskapsmän i en kritisk appell pekat på att WHO fortsätter att rekommendera gränsvärden från ICNIRP som inte skyddar mot visade hälsoeffekter av strålningen exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter, degenerativa sjukdomar och cancer. Dessa föråldrade gränsvärden från ICNIRP rekommenderas även av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Arbetsmiljöverket i Sverige.

 

WHO domineras av ICNIRP

Forskargruppen Bioinitiatives arbetsgrupp uppmanar WHO  i en skrivelse  att förändra sammansättningen av sin expertgrupp så att den bättre speglar forskarvärldens uppfattning.

WHO:s mest inflytelserika experter (”core group”) är helt dominerad av ICNIRP. Av gruppen på fem personer är fyra  medlemmar eller fd medlem i ICNIRP. Dessutom är åtminstone 6 ytterligare experter som anlitas av WHO också medlemmar i ICNIRP.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se