Kronisk trötthetssyndrom blev resultat i vaccinexperiment

Vaccinationer offer för vaccin influensavaccinet mässlingvaccination oförmögna till arbete MPR-vaccinet folk ska tvångsvaccineras Pfizer-vaccin Livet efter sprutan

Ett norskt läkemedelsföretag drog igång ett massivt vaccinexperiment i slutet av 1980-talet för att prova ut ett nytt meningokockvaccin. Meningokocker kan orsaka hjärnhinneinflammation. I experimentet ingick 233 000 norska barn och ungdomar, av vilka 167 000 fick testvaccinet och resten placebo. Många värnpliktiga var försökskaniner utan ett ens veta om det. Nu, cirka 20 år senare, har skandalen kommit upp i ljuset: flera hundra ungdomar drabbades av kronisk trötthetssyndrom (ME) och fick sina liv förstörda. De norska myndigheterna vägrar ta ansvar.

vaccin.me

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here