Nu kommer polis och åklagare kunna avlyssna krypterade appar såsom bland annat whatsapp, signal och telegram. Den nya lagen kommer ge polis och åklagare möjlighet att installera trojaner i enskilda individers telefoner och därigenom ge tillgång till innehållet i telefonen i real-tid.

Lagen träder ikraft 1 april 2020. Med stöd av denna lag kommer polis få rätt att installera hårdvara eller mjukvara i telefoner, ipads eller datorer för att därigenom få tillgång till innehållet, kameran, och mikrofonen. Polisen kommer att kunna avläsa meddelanden i krypterade appar i okrypterad form i samband med att meddelandena skrivs eller mottas. Man kommer också med stöd av samma lag kunna få tillgång till kameran i mobiler och datorer och därigenom ”se” vad som händer kring enheten. Även tillgång till andra delar av telefonen som mikrofonen till exempel, kommer ge polis och åklagare möjlighet att kunna höra vad som sägs in i telefonen och även runt om telefonen. Huruvida meddelanden skickas via krypterade appar såsom telegram, signal, whatsapp, eller om det sker via ”säkra” telefoner som encro spelar egentligen ingen roll. Får polisen in mjukvaran i telefonen kommer hemlig dataavläsning kunna ske innan samtalet, eller meddelandet krypterats, och efter att samtalet meddelandet avkrypterats.

Det är relativt lågt ställda krav på när det kan bli aktuellt med hemlig dataavläsning. Det räcker med skälig misstanke för att tillgång till hemlig dataavläsning ska kunna bli aktuellt. För visso gäller det utredningar om brott med minimistraff på 2 års fängelse (och 4 års fängelse i vissa fall), men beviskravet och misstankegraden är enbart skälig misstanke.

Lagen ger också möjlighet för polis och åklagare att använda sig av hemlig dataavlässning även mot personer som inte är misstänkta för brott i vissa fall.

advokatsnack

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här