BBC skriver om trenden att vissa superrika individer köper blodplasma för 8000 dollar från unga och friska tonåringar med avsikten att förlänga livet och behålla hälsan. “It’s like plastic surgery from the inside out”, säger en ledande forskare. I den mer utstuderade varianten av äkta vampyrism dricks blodet färskt, enligt en artikel av Kim Wall i The Guardian. Andra vill bara äta människotårta.


Parabiosis

En forskare har i samarbete med 100 försökspersoner testat att överföra 2,5 liter blodplasma från ungdomar till äldre patienter med en medelålder (medianålder) på 60 år. Klinikens grundare Jesse Karmazin (32) säger att försöken ser lovande ut. Flera hälsoproblem kan förbättras, enligt Karmazin, som minne, diabetes och nedsatt hjärtfunktion, skriver BBC i artikeln: ”The super rich are injecting blood from teenagers to gain ‘immortality’”.

Bakom försöken med att överföra blodplasma finns 17 års studier utförda av Stanfordforskare som undersökt vad som händer om blodomlopp kopplas samman mellan unga och gamla möss, ett tillstånd som kallas parabiosis. Det upptäcktes då att det tycks föryngra organen, muskler och stamceller, men alla är inte lika övertygade.

“People want to believe that young blood restores youth, even though we don’t have evidence that it works in humans and we don’t understand the mechanism of how mice look younger,” Wyss-Coray told the MIT Technology Review.

En forskare, Tony Wyss-Coray, som låg bakom experimenten på möss är kritisk till försöken på människor. Det saknas kliniska bevis för att metoden har några fördelar. Jesse Karmazins försök har tex ingen placebokontrollerad grupp med. Andra forskare menar att transfusioner kan överföra infektioner.

Jesse Karmazin (Linkedin) försvarar sig mot kritiken, bland annat att försöken skulle vara oetiska, men han säger att hans initiala försök klarat de etiska riktlinjer som finns. Hans startup-företag i Kalifornien heter Ambrosia med slogan: ”Young blood treatment”. Ambrosia var jämte nektar gudarnas mat i den grekiska mytologin.

Normalt får en person som donerar blod endast 20-50 dollar per donation, men om det handlar om att föryngra de superrika så tjänar donatorn betydligt mer pengar, vilket är attraktivt för tex studenter.

Läs mer på newsvoice.se