Världsnaturfonden WWF har ertappats igen med miljölögner, denna gång har man dessutom använt lögnerna till att försöka lura sig till 60 miljarder dollar i utsläppsrätter för koldioxid från industrier.

Med hjälp av Brasilien och Världsbanken har WWF fått ansvar för enorma naturreservat av regnskogar i Amazonas. Förutom att ta emot bidrag för att ”upprätta” dessa reservat, har WWF konspirerat att sälja träden till industrin som utsläppsrätter för koldioxid. Detta är en dubbel miljösvindel eftersom förutom att koldioxidens inverkan på klimatet är en bluff, så tillåts industrin att släppa ut motsvarande mängder koldioxid som skulle ha släppts ut om skogen huggits ned. Men dessa regnskogar ligger så långt bort från alla vägar att ingen nedhuggning är aktuell, varför WWF på detta sätt hjälper industrin att mot betalning göra utsläpp som aldrig någonstans ”kompenseras”. WWF har 2008 med hjälp av en tankesmedja ledd av malthusianen John Holdren, Obamas nuvarande främste vetenskaplige rådgivare, räknat ut att dessa regnskogar ger dem rätt att sälja utsläppsrätter för 60 miljarder. En svindel som är t.o.m. mer luftig än finansvärldens bubbelekonomi.

Det var meningen att klimatmötet i Köpenhamn skulle ge WWF rätt till detta svindleri, så man kan se vilka enorma finansintressen som drev på WWF:s engagemang där och för att manipulera IPCC:s rapporter. Nu hänger WWF:s möjlighet att få igång detta svindleri på att Barack Obama lyckas driva igenom tillstånd för denna handel i enbart USA genom hans förslag till klimatlagen, som kallas ”Cap and trade”.

I Sverige är det kung Carl XVI Gustav som är ansvarig för dessa gigantiska svindlerier i egenskap av ordförande, inte hedersordförande, för Världsnaturfonden i Sverige. Hans leder där ett förtroenderåd med statliga myndigheter, frivilligorganisationer och miljöorganisationer för att iscensätta dessa svindlerier i Sverige, ett uppdrag som inte är förenligt med kungens konstitutionella roll som statschef.

I Sunday Telegraph den 21 mars presenterades avslöjandet av journalisten Christoffer Booker, som också kommit ut med i bok om det gigantiska WWF-svindleriet . Det presenteras också på svenska på den klimatskeptiska bloggen The Climate scam.

Källa: www.larouche.se, Kungens WWF i gigantisk finanssvindel

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här