Värdsnaturfonden WWF har ertappats igen med miljölögner, denna gång har man dessutom använt lögnerna till att försöka lura sig till 60 miljarder dollar i utsläppsrätter för koldioxid från industrier.

Med hjälp av Brasilien och Världsbanken har WWF fått ansvar för enorma naturreservat av regnskogar i Amazonas. Förutom att ta emot bidrag för att ”upprätta” dessa reservat, har WWF konspirerat att sälja träden till industrin som utsläppsrätter för koldioxid. Detta är en dubbel miljösvindel eftersom förutom att koldioxidens inverkan på klimatet är en bluff, så tillåts industrin att släppa ut motsvarande mängder koldioxid som skulle ha släppts ut om skogen huggits ned. Men dessa regnskogar ligger så långt bort från alla vägar att ingen nedhuggning är aktuell, varför WWF på detta sätt hjälper industrin att mot betalning göra utsläpp som aldrig någonstans ”kompenseras”. WWF har 2008 med hjälp av en tankesmedja ledd av malthusianen John Holdren, Obamas nuvarande främste vetenskaplige rådgivare, räknat ut att dessa regnskogar ger dem rätt att sälja utsläppsrätter för 60 miljarer. En svindel som är t.o.m. mer luftig än finansvärldens bubbelekonomi.

Det va