Stämmer det att kunskap är makt? Vilken kunskap och vilken makt handlar det om i så fall? Vad är kunskap för dig och vilken makt är det du skulle vilja ha? Det finns många frågor och inte särskilt många tydliga svar inom detta område, men nog är det ändå så att den som är öppen för att inhämta kunskap och åsikter kan få fördelar i vissa sammanhang.

Läs utan att döma
Att förutsättningslöst kunna ta till sig information är ofta en förutsättning. Har du redan från början bestämt dig vad du tycker ger det inte lika mycket. Det här spelar man ofta på i framför allt sociala medier där en kraftfull rubrik och omsorgsfullt utformad ingress får dig att direkt tro att du vet vad det hela handlar om. Få går vidare och läser hela artikeln, ännu fler gör det med öppet sinne. Var medveten om det här så kan du bli en av de som får mer kunskap och förståelse om vad som egentligen händer och vad det egentligen är för uppgifter som sprids.

Utbildning lägger grunden
En bra utbildning är en bra grund. Så är det och så har det alltid varit. Skolgången är viktig och det personliga ansvaret för att få bra betyg och kunna söka vidare till högre studier är stort. Det börjar redan i gymnasiet när alla får ta ett betydligt större eget ansvar för inlärningen än tidigare. Det här är särskilt påtagligt nu under pandemin när så många sitter hemma och studerar mer eller mindre på egen hand. Utan eget ansvar och egen motivation blir det svårt att nå önskat resultat.

Förutom stödet från skolan, som ju trots allt finns, går det att ta extra hjälp på nätet och de tjänster som finns där. Du kan hitta mer information på inspio om du behöver tips och råd kring dina gymnasiestudier. Genom att utnyttja det som erbjuds blir du väl förberedd för proven i gymnasiet inom vitt skilda ämnen. Med bra slutbetyg ökar också chanserna att komma in på just din drömutbildning. Räcker de inte riktigt till kanske ett högskoleprov kan göra det där sista lilla som krävs och även för det finns i så fall bra nättjänster där du kan förbereda dig. Men oavsett vilken väg du tar så gäller det att du förutsättningslöst tar till dig information och fakta under din utbildning. Väg för och emot, jämför, tolka och bilda dig en egen väl grundad uppfattning om vad du själv verkligen tror på och kan stå för. Var inte rädd att testa din åsikt mot andras, det kan komma nya fakta som gör att du omvärderar och ändrar dig. Det är äkta kunskap.