Kvinna kan ha botat sin cancer med gurkmejans curcuminoider

Svartaronia avgifta alternativa metoder Fyra örter Wallach

Ansedda British Medical Journal (BMJ) publicerade 2017 en studie om att cancer kan behandlas med gurkmeja. Studien fick ingen mediauppmärksamhet, men i början på 2018 skriver flera brittiska medier om en kvinna som mycket framgångsrikt behandlat sin cancer med en koncentrerad form av gurkmeja.

Att erkända medicinska tidskrifter omnämner alternativa metoder eller örter som effektiva mot cancer har i regel varit otänkbart, men världens största medicinska bibliotek PubMed har hela tiden varit fyllt av referenser till dessa studier så det finns ett vetenskapligt underlag. Under åren har resultaten av dessa studier tillämpats av cancerpatienter med goda resultat.

FAKTA: Kurkumin [curcurmin] är den viktigaste curcuminoiden i gurkmeja, de andra två är desmetoxicurcumin och bis-desmetioxicurcumin. Curcuminoiderna är polyfenoler och är källan till gurkmejans gula färg.

Studien i BMJ ”Long-term stabilisation of myeloma with curcumin” avhandlar myelom (cancer i benmärgen) och där beskrivs ett fall med Dieneke Ferguson som hade denna cancerform. Hon fick cancern under kontroll med curcurmin. Forskare och läkare ville inte använda ordet ”bota”, men det beror på en forskningspolitisk inställning om att cancer ”inte kan botas”.

Enligt artikeln i BMJ:

”…Vi beskriver en myelom-patient som startade ett dagligt kosttillskott av curcumin när hon närmade sig sitt tredje återfall. I avsaknad av ytterligare antimyelombehandling har patienten jämnat ut [plateaued] och har varit stabil under de senaste 5 åren med god livskvalitet.”

Läs mer på tv-helse.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here