De medicinska studierna saknar överföring av kunskaper i näringslära, för att kunna ge läkarna kompetens att kunna ge bra kostråd till patienterna. En forskningsöversikt publicerad i The Lancet visar att kost- och näringslära borde ha en central plats i studieplanen så att framtidens läkare kan göra sitt jobb bättre.

Läkare bör kunna ge närings- och kostrekommendationer för att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar som har livsstilsrelaterade orsaker. Problemet är att få läkare har den kompetens som krävs. Det är slutsatsen av en översyn av 24 studier kring läkarnas utbildning inom näringslära, som publicerats i tidskriften The Lancet.


Varje år dör 11 miljoner människor i världen till följd av näringsbrist. Det gör människors matvanor till en av de ledande riskfaktorerna för att drabbas av sjukdom och för tidig död.


Utbredningen av dålig kosthållning har ökat under 2000-talet. Näringsbehandling är viktigt för att stödja bättre kostvanor, eftersom den har direkt relevans för befolkningens hälsa. Därför är det nödvändigt att läkarna har tillräcklig kunskap om näringslära, rätt kompetens och attityd för att kunna integrera näringsterapi i sin dagliga kliniska praxis.


Studiens författare rekommenderar att näringslära blir en obligatorisk del av studieplanen för alla läkarstudenter, att en global utbildningsnivå fastställs och att fler resurser används för att utveckla nya sätt att förvärva denna kunskap.


Läs mer på tv-helse.se