Under en utfrågning i regi av amerikanska Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee vid Food and Drug administration (FDA) som ansvarar för godkännandet av vacciner varnade flera läkare för att vaccinerna mot covid-19 dödar fler än de räddar och driver mutationer.

Dr Steve Kirsch via videolänk:

”Jag kommer att fokusera mina kommentarer idag på elefanten i rummet som ingen gillar att prata om: att vaccinerna dödar fler människor än de räddar.”

”Idag fokuserar vi nästan uteslutande på att förhindra dödsfall från covid och vaccineffektivitet eftersom vi har trott att vacciner var helt säkra. Men detta är helt enkelt inte sant.”

”Till exempel finns det fyra gånger så många hjärtinfarkter i behandlingsgruppen i Pfizer 6-månaders testrapport. Det var ingen otur. VAERS [ett system för rapportering av biverkningar] visar att hjärtinfarkt hände 71 gånger oftare efter dessa vacciner jämfört med något annat vaccin.”

”Av alla som dog fick 20 människor vaccinet, 14 fick placebo. Få människor märkte det. Om nettodödligheten av alla orsaker från vaccinet är negativ, är vacciner, boosters och mandat helt meningslösa.”

”Även om vaccinerna hade ett 100% skydd betyder det fortfarande att vi dödade två människor för att rädda ett liv”.

Dr Jessica Rose menade att data från VAERS visar att riskerna vida överstiger nyttan, speciellt för barn, då man ser en 1000% ökning av rapporterade biverkningar 2021.

Kommittén röstade sedan mot en tredje injektion med siffrorna 16-2 vilket visar att man är klart oroad över utvecklingen trots vittnesmål som tycks vilja tona ner riskerna.

Hela utfrågningen finns att se här:

palbergstrom.com