Läkarna på Shetlandsöarna utanför Skottland blev i oktober 2019 auktoriserade att skriva ut recept för att patienterna ska tillbringa tid i naturen. Programmet har tagits fram för att sänka blodtrycket, minska ångest och öka livskvaliteten hos patienter med diabetes, psykiska störningar, stress och hjärtsjukdomar.

Det handlar om aktiviteter som är uppdelade på årets 12 månader. Allt från att skapa strandkonst av naturliga material till att låna en hund och ta en promenad, till att göra ett insektshotell eller begrava ansiktet i gräset. Att plocka skräp på stranden, förbereda en måltid utomhus och mata fåglarna, är andra förslag i programmet. Allt enligt läkarens ordination.

Spendera tid i naturen
De finns många positiva effekter på den mentala och fysiska hälsan av att vara ute i naturen. Om du tillbringar 90 minuter under en dag ute i ett trädbevuxet område, ger det en minskning av aktiviteten i den del av hjärnan som vanligtvis är förknippad med depression.

Läs mer på tv-helse.se