Dr Dan Neides var tidigare chef på Cleveland Clinic Wellness Institute. Från att tidigare ha betraktat vaccin som något ofarligt och gott ändrade han åsikt när han efter en influensavaccinering blev sjuk. Efter en oskyldig artikel där han förde fram sina farhågor kring vacciners säkerhet fick han sparken.

Samma sak skulle mycket väl kunna hända här. Läkare, journalister och politiker är rädda för att ta i den här frågan eftersom det kan äventyra deras arbete. Och att få in en vaccinkritisk artikel, för den som ändå vågar sig på ett försök, i mainstream media kan man glömma. Nekas direkt. Demokrati är med andra ord enbart fina ord på papper.

palbergstrom.com, Läkare i USA fick sparken efter kritik mot vaccin