Det har visat sig att spikproteinet är den del av viruset som ger de allvarliga komplikationerna vilket gör att vaccinet medför liknande risker som viruset. Ett tydligt tecken på att viruset är konstgjort menar läkaren Sture Blomberg är att spikproteinerna innehåller sekvenser som är identiska med vissa kroppsegna proteiner. Man har granskat 55 mänskliga proteiner och 28 av dessa har sekvenser som också återfinns i spikproteinerna vilket är mycket oväntat och helt osannolikt om det hade varit ett naturligt virus, menar Sture Blomberg.

När det kommer in ett virus kan som kroppen försvarar sig genom att bilda antikroppar mot inkräktaren. Men om viruset har likheter med kroppens egna proteiner kan autoimmuna sjukdomar uppstå som följd. Proteiner i kroppen kan då angripas av kroppens egna antikroppar.

När antikroppar angriper proteinerna i organ kan dessa sluta fungera. Blomberg utesluter inte att mRNA-koden för att skapa spikproteinerna kommer från Kina vilket skulle förklara att olika tillverkare så snabbt fått fram vaccin som alla resulterar i samma spikprotein. Ett undantag är det kinesiska vaccinet som fungerar som vanliga vaccin med avdödat virus.

Sture Blomberg refererar aktuell medicinsk forskning om detta på sin blogg.
Registrering av dödsfall p.g.a. biverkningar från vaccinering förefaller bristfällig och leder sannolikt till underrapportering anser han.

Vaccineringsstatistik från Japan visar att vaccinet till förvånansvärt hög del ansamlas i äggstockarna hos kvinnor. Blomberg pekar också risken för fertilitetsstörning p.g.a. angrepp på proteiner relaterade till moderkakan hos kvinnor. Även i benmärgen anrikas vaccin vilket kan påverkar blodproduktionen.

Gravida kvinnor ska vara försiktiga med att vaccinera sig anser Sture Blomberg. Även barn bör avhålla sig från vaccinering och de riskerar ändå inte att bli sjuka i corona.
Behandling av C- och D- vitaminer och zink tillsammans med solljus mot corona rekommenderas av Blomberg som refererar studier som visar på framgångar. Just D-vitamin är viktigt för immunsystemet.

swebbtv.se