Trots all uppståndelse har kopplingen mellan Zika-viruset och Mikrocefali aldrig blivit vetenskapligt fastlagd. En grupp sydamerikanska läkare från Argentina och Brasilien som undersökt saken lägger nu skulden för missbildningarna på Pyriproxyfen, ett bekämpningsmedel från företaget Sumitomo Chemical, en strategisk partner till Monsanto. Gruppen hävdar att Zika-viruset, som varit känt sedan lång tid, aldrig tidigare gett upphov till missbildningar trots att 75% av befolkningen varit smittade. Colombia har inga fall av Mikrocefali men gott om smittade med Zika-viruset.

Källa

palbergstrom.com