Läkargrupp: Pyriproxyfen kan vara orsak till Mikrocefali och inte Zika-viruset

genmodifierade myggor

Trots all uppståndelse har kopplingen mellan Zika-viruset och Mikrocefali aldrig blivit vetenskapligt fastlagd. En grupp sydamerikanska läkare från Argentina och Brasilien som undersökt saken lägger nu skulden för missbildningarna på Pyriproxyfen, ett bekämpningsmedel från företaget Sumitomo Chemical, en strategisk partner till Monsanto. Gruppen hävdar att Zika-viruset, som varit känt sedan lång tid, aldrig tidigare gett upphov till missbildningar trots att 75% av befolkningen varit smittade. Colombia har inga fall av Mikrocefali men gott om smittade med Zika-viruset.

Källa

palbergstrom.com

2 KOMMENTARER

  1. […] Historien håller nu på att återupprepas, vi har fått en epidemi av Mikrocefali och larmen ger tydliga avtryck i medierna. En behaglig liten syndabock förs fram som orsak, ett vektorburet virus Zika, påstås vara orsak. Ytterst starka kapitalintressen går i godo för förklaringen och medierna ställer som vanligt okritiskt upp. De verkliga syndarna har tveklöst intresse av att andra pekas ut, liksom de som är intressenter i det som nu påstås var orsaken, utvecklar och producenter av vaccin mot sjukdomen. Det är bar det att sambandet Zika Mikrocefali utsätts för de allternativa mediernas hårdhänta granskning. Vaken skriver […]

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here