Makteliten är besatta med att föra in främmande objekt i oss. Ett övergrepp mot oss alla.

banned.video