Just nu är finns det ett stort ökat intresse för så kallade CBD-produkter. CBD (cannabidiol) är en av många cannabinoider som finns i växtsläktet Cannabis Sativa. Cannabinoider samverkar med människans immunsystem och har visat sig ha en läkande effekt på många olika sätt. Men det finns en stor variation på CBD. Här följer information som är menat att hjälpa dig i denna djungel av produkter. Vi listar en del påståenden och uttryck som man kan stöta på när man söker efter den rätta CBD-produkten.

”CBD bör inte överstiga 2%, annars förlorar man näringsvärden”
Om man extraherar CBD ur industrihampa genom oljebad så kan man inte förvänta sig en procenthalt som överstiger 2%, detta innebär dock inte att näringsvärdet kommer att minska om man försöker extrahera fler cannabinoider via andra metoder.
Man kan extrahera upp till 100% av en enda cannabinoid. Det finns dock en hållhake gällande detta också. 100% isolat, d.v.s en isolerad cannabinoid, är heller inget önskvärt. Mer om detta nedan i stycket om ”vattenlöslig CBD”.

”Innehåller samtliga terpener” eller ”Innehåller alla terpener”
”Samtliga” terpener är ett omöjligt påstående. Som om en mykolog skulle påstå att han/hon sett ”alla” svampar som finns.

Terpener förekommer överallt i naturen. Det är ett universum som sakta och säkert börjar utforskas, och terpeners funktioner börjar upptäckas, men är extremt svåra att kartlägga då det är så otroligt brett. Dels är det extremt svårt att kartlägga alla terpener som finns, dels är det extremt potenta små molekyler, och skulle man inmundiga en produkt som innehåller ”alla” terpener skulle man inte må vidare bra. Terpener säljs även som smaksättningsmedel och aromämnen inom matindustrin, där 1 droppe av en viss terpen kan vara nog för att smaksätta en hel simbassäng. Terpener förekommer i hampa och cannabis, men dessa försvinner till stor del vid extraktion eftersom det är extremt flyktiga ämnen som ändrar sin struktur vid även mildaste hantering.
För att få en så hög terpenprofil som möjligt kan man varsamt försöka extrahera terpener först, därefter tillsätta dessa när man extraherat oljan. Det är dock en väldigt kostsam process, och att göra en analys på detta för att komma fram till hur det står till med dessa terpener är ännu mer kostsamt – och det finns definitivt ingen som är villig att betala för ett sådant test när man inte ens vet vilka terpener man vill ha i produkten eller vad de gör. Det är ytterst individuellt, hur man påverkas av terpener, och dessutom är det helt beroende på vilka cannabinoider som är närvarande, sinnestillstånd, omgivning m.m. som spelar in och avgör hur terpenerna kommer påverka personen.

”Vattenlöslig CBD är den bästa formen av CBD”
En produkt som i sitt naturliga tillstånd inte är vattenlöslig måste blandas med något för att bli vattenlöslig. En emulsion måste ske. Denna emulsion kommer inte utan bieffekter. Emulsionen innebär att ett ämne som binder både fett och vattenmolekyler måste kopplas ihop med fettsyrorna för att bli en länk mellan dessa och vatten. Vi har ännu inte funnit ett enda ämne som används vid emulsifiering som är nyttigt för oss. Vi måste vara medvetna om att allt som vi stoppar i munnen måste tas upp av kroppen och finna en plats någonstans.

Vi blir belastade dagligen av ämnen som kroppen inte vet hur den skall hantera, emulsifiering gör inte vårt tillstånd bättre då vi dessutom kommer att börja binda vatten med fett. Det vanligaste sättet att få fett binda med vatten är att blanda det med PEG-80 (polyetylenglykol), vilket är en produkt utvunnen ur petrokemiska gaser vilket ofta innehåller orenheter så som etylenoxid och dioxan, vilka båda är cancerframkallande ämnen. Ofta skriver man inte ut vilket ämne man använt för att få oljan att emulgera med vattnet – vilket innebär att man inmundigar en produkt i tron om att den är ”ren” och har hög absorberingsförmåga i kroppen på grund av sin vattenlöslighet och att detta är svaret på alla ens åkommor och framtida förkylningar – när man i själva verket funnit ännu ett sätt att förgifta kroppen och påfresta immunförsvaret.

Läs mer på Canal 2nd Opinion