I ett häpnadsväckande uttalande säger ägaren till de två tvillingtornen och WTC 7, det tredje huset som rasade 11 september 2001, att nya WTC 7 designades i april 2000. En felsägning eller sanning och oaktsamhet från Larry Silverstein?

palbergstrom.com