Lars Bern kommenterar Cancerfondens syn på relationen socker, cancer och cancerbehandling. Bern anser att Cancerfonden fokuserar för mycket på genetiska aspekter istället för att se att kosten har stor betydelse, framförallt vid behandling av cancer. En cancerpatient bör gå över till kolhydratfattig kost typ ketogen kost, slår Lars Bern fast.

Läs mer på tv-helse.se