Lars Bern har sedan flera år varnat för en metabol pandemi som plågar världen, en sjukdomsutveckling som handlar om att kroniska sjukdomar fått en dominerande roll vilket orsakat förtida dödsfall för 40 miljoner människor varje år. Det handlar om den raffinerade maten vi äter och livsfarliga kostråd, anser Bern.

Den negativa utvecklingen har skett i etapper. Det första steget var att livsmedelsindustrin i början på 1900-talet introducerade fröoljor som gav marknaden hälsoskadligt margarin, en kroppsfrämmande produkt, enligt Bern. Sockerkonsumtionen ökade drastiskt under 1900-talet. Allt fler produkter sockrades efter att industrin upptäckt att det resulterade i något som kallas “craveability” dvs ett sötsug efter snabba kolhyd