Hur troligt är det att Sverige ska drabbas av en kärnvapenattack från Ryssland? Har risken ökat på senare tid i samband med en eventuell NATO-ansökan? Och varför är det så tyst om frågan i den allmänna debatten?

Under Sovjettiden och kalla kriget upplevdes kärnvapenhotet som högst reellt men på senare år, med nedrustning av försvaret, har ett sådant scenario tyckts varit uteslutet. Men i och med kriget i Ukraina har frågan aktualiserats igen. Bern minns sin ungdom med skräcken för kärnvapen.

Många västliga debattörer utmålar Putin som komplett galen och om det stämmer är risken sannolikt stor för att han ska ta till kärnvapen.

swebbtv.se, Lars Bern kommenterar kärnvapenhotet och NATO