Ledarna varnar för koldioxiden men lever inte som de lär. 400 privatjet hade flugit till mötet och Joe Biden hade tagit med mer än 80 bilar per flyg från USA för att delta i hans konvoj. Kolpriserna stiger kraftigt vilket påminner om att Sverige närmast skänkte bort stora kolgruvor i Tyskland som idag är värda tiotals miljarder.

Vindkraften skadar miljön oerhört mycket och Lars Bern menar att kärnkraften är det enda alternativet som fungerar för att klara elproduktionen. Fjärde generationens kärnkraftverk skulle dessutom kunna återanvända det utbrända bränslet från dagens kraftverk, vilket skulle kunna räcka i tusentals år.

Att återstarta Ringhals 2 skulle kunna vara omöjligt om det stämmer, som Mikael har hört, att vi inte kan få tag i reaktorbränsle på grund av att ”vårt” bränsle istället har köpts upp av andra länder.

Lars Bern menar att klimatmötet i Glasgow är ett stort fiasko. Indien och Kina aviserar att de inte kommer få ner koldioxidutsläppen inom 40-50 år. Då är dagens ledare inte längre i livet.

Han tycker att dagens företagare spelar med på ett olyckligt sätt. De skjuter sig själva i foten och fattar inte att de riskerar sina företags framtid. Mikael berättar att Scania häromdagen krävde globala koldioxidskatter för att deras batteridrivna lastbilar ska gå att sälja. Bern menar att vi är på väg att avveckla vår industri till förmån för Kinas och andra länders industri. Den generation företagsledare som agerade då Bern var aktiv i näringslivet skulle aldrig ha accepterat nedläggningen av elproduktionen. Han menar att oljeindustrin har varit aktiv i lobbandet för att kärnkraft ska läggas ner.

Bern berättar att man i Tyskland har diskuterat problem med brinnande batteridrivna bussar. Släckning av en brinnande elbil lär kräva att hela fordonet doppas i vatten men hur ska det gå till i praktiken. Hur klarar man en brinnande elbil på en finlandsfärja, frågar sig Mikael.

Bern anser att exploateringen av batteritekniken sker för tidigt, den är inte mogen och det är inte klart var man ska får elektriciteten ifrån utan att koldioxid genereras.

Greta har knappt märkts i klimatmötet och Bern menar att journalisterna har börjat ifrågasätta henne nu när hon inte längre är ett barn. Propagandan skrämmer upp barn och FN står i centrum för detta men det är inte så konstigt eftersom den västliga oligarkin står bakom FN. Oljefamiljen Rockefeller har tillsatt ledare för flera klimat- och miljökonferenser som hållits.

Västvärldens anseende har försämrats genom alla krig och Lars Bern menar att Kina gradvis tar över. Kina jobbar tillsamman med Ryssland eftersom de kompletterar varandra i ett oerhört starkt block. Kina har kompetensen och en stor befolkning. Ryssland har naturresurserna.

Sammanfattningsvis kan man säga att Kina och Indien struntar i klimatfrågan medan Västvärlden förstör sin egen industri och ruinerar sig med en idiotisk politik.

Sverigedemokraterna är kanske det parti som har närmast till att ifrågasätta klimatpropagandan men det är frågan om de törs. Moderaterna kräver internationella klimatskatter vilket förvånar eftersom de tidigare var ett skattesänkarparti.

Sverige behöver totalt ompröva klimatpolitiken. Sveriges CO2-utsläpp saknar global betydelse, menar Bern. Det finns ett folkligt stöd för kärnkraft idag, det är den säkraste energikällan.

Om vi inte lägger om energipolitiken blir Sverige ett fattig land menar Lars Bern.
Han konstaterar också att de fattiga länderna deltar i klimatkonferenserna eftersom de utlovas stora stöd från de rika länderna i utbyte mot stöd för frågan.

swebbtv.se, Lars Bern kommenterar klimatpropagandan och mötet i Glasgow