Lars Bern konstaterar att Swebbtv har varit tidigt ute när man larmade om äldreboenden som omvandlades till migrantboenden. Mikael berättar att han talat med professor em. Yngve Gustafson som bekräftar att äldreboenden över hela landet omvandlas till migrantboenden. Mikael har också talat med psykiater Ann Nilsson som förklarat att problemen startade med Ädelreformen i mitten av 90-talet då äldrevården flyttades till kommunerna medan sjukvården fortfarande skulle hanteras av landstingen, dvs dagens regioner. Nationalekonom Hans Jensevik har tidigare förklarat att i socialtjänstlagen prioriteras gamla lägst, t.o.m. lägre än nyanländas behov när det gäller bostäder.

Efter att regeringen beslutade om handsprit har i princip inget gjorts för att minska problemen. Regionerna, f.d. landstingen, borde se till att äldreboenden har tillgång till läkare dagligen, enligt Bern.

Bern kritiserar regeringen som helt har överlåtit ansvaret till forskarna. Det har knappast skett i något annat land vilket har lett till att dödligheten är högre i Sverige än i andra länder. Han anser att forskarna inom Folkhälsomyndigheten har bedömt situationen fel och att regeringen helt har abdikerat. Tidigare sa man att sjukdomen var oerhört smittsam men så verkar det inte vara. Ska vi få grepp om situationen behöver man genomföra testning i större skala. Löfven lär ha fått rådet från Sydkorea att testa, testa, testa men det har man inte gjort. Vi famlar i mörker eftersom vi inte har någon kontroll på smittspridningen.

Den svenska politiken andas väldigt dålig beredskap på alla plan, enligt Bern. När det gäller farligheten säger Bern att det som är speciellt med Corona är att det drabbar så olika. Vissa märker inget medan andra avlider.

Swebbtv ställde frågor till Folkhälsomyndigheten och fick svaret att de inte har uppskattat antalet smittade och har ingen beräkning om eller när flockimmunitet kan uppnås. Om flockimmunitet inte kan uppnås är den svenska strategin fullständigt fel, enligt Bern. Det verkar inte som att vi kommer nå flockimmunitet.

Lars Bern är inte övertygad om att det kommer gå att få fram ett vaccin.

Det har kommit fram information om att coronaviruset kan göra att blodet koagulerar vilket ger blodproppar som gör att lungorna slutar fungera. Lars Bern trycker på att D-vitamin i stora doser ger motståndskraft mot Corona och att C-vitamin hjälper vid bekämpning av virus. Zink är också viktigt.

Det viktigaste felet som har begåtts i Sverige är att politikerna inte har tagit ansvaret. Forskare bör inte vara annat än rådgivare. De har gjort en grav missbedömning men det kommer de aldrig att erkänna. Ett annat stort misstag var att man inte stoppade inflödet av smittade från Iran och norra Italien i ett tidigt skede.

Lars Bern föreslår följande åtgärder:

1. Regeringen måste ta ledningen i en ny strategi som inte syftar mot flockimmunitet.
2. Läkarresurser på alla äldreboenden
3. Tillgång till syrgas på äldreboenden (syrgaskoncentratorer)
4. Kraftiga doser D-vitamin till patienter på äldreboenden och till färgade
5. Tillskott av zink och C-vitamin på äldreboenden. Ta bort socker ur kosten.
6. Testa, testa, testa och smittspåra i samhället
7. Skära av smittvägar i samhället

Bern anser att Folkhälsomyndighetens idé är fel när de menar att den viktigaste riskfaktorn är hög ålder. Bern menar att det istället handlar om metabola sjukdomar som i och för sig är vanligare bland äldre.

Mikael berättar om en statistik från ett av Stockholms sjukhus som visar på dubbelt så många döda män. En hypotes är att det beror på att män har fler receptorer som passar viruset. Det lär vara en receptor som också nikotin ansluter till vilket skulle kunna betyda att nikotin skulle kunna ge ett visst skydd.

Bern stödjer Moderaternas förslag om att etablera en kommission som leder krishanteringen. Trots att vi har försuttit tid är det inte för sent att agera. Bern berättar att Werlab erbjuder privatpersoner test för 750 kr. Avslutningsvis anser Bern att vi måste erkänna att vi gått fel och att politikerna måste börja agera för att rädda liv.

swebbtv.se, Lars Bern kräver ny strategi för Corona

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här