Lars Bern kräver snabbutredning – Att gamla dör i corona kan bero på medicinering

Lars Bern berättar om en forskningsrapport som visar att personer som smittats av coronavirus har låga kolesterolvärden. Låga kolesterolvärden leder till sänkt immunförsvar. Han menar att detta skulle kunna förklara varför många gamla drabbas så hårt av corona, nämligen därför att de äter statiner som sänker kolesterolvärdet.

Lars Bern anser att frågan om sambandet mellan vissa mediciner och snabb död i corona bör snabbutredas. En annan typ av medicin som bör studeras i samband med coronasmitta är blodtrycksmedicin där andningsproblem finns som biverkan. Lars Bern menar att dessa samband skyndsamt behöver utredas. Allt annat vore skandal.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here