Läkaren Peter Abelin och Lars Bern diskuterar den information som har framkommit om vaccinerna mot corona, något som aktualiserats i och med oroande nyheter kring de nya vaccinernas påverkan, t ex på äggstockar och benmärg.

Peter Abelin föreslår att alla incidenter som kan kopplas till biverkningar av vaccin bör samlas i en databas för att kunna forskas om. Dagens system vid Läkemedelsverket är otillräckligt (dör man av eller med corona t ex?) och dödsfall registreras inte, vilket gjordes tidigare.

Lars Bern tar upp att de nya vaccinerna inte är ordentligt utprovade och rutiner har frångåtts med hänsyn till ”nödsituation” p.g.a. pandemin. Men dödligheten har inte ökat nämnvärt. Tillgängliga befintliga läkemedel, flera naturliga som D-vitamin, billiga och utan patent (hydroxyklorokin och ivermectin), som skulle kunna skydda mot covid-19, har motarbetats av läkemedelsetablissemanget och studier av dessa har förfalskats.

En aktuell video med uppfinnaren av mRNA-vaccinet, som innehåller spikprotein, kommenteras eftersom han är kritisk till att massvaccinera folk utan fler studier.

Peter Abelin ser två vägar att säkra läkemedelsbruk, dels på molekylärnivå, dels statistiskt. Biverkningar syns inte alltid vid laboratorieframställning.

Om spikprotein bara var den ofarliga komponent av viruset som man trott hade det enligt Lars Bern inte orsakat problem när dessa genereras av vaccinet. Men det verkar nu ge biverkningar såsom blodproppar vilket visats för AstraZenecas vaccin mot covid-19. Men sannolikt gäller detta alla vacciner som förekommer i Sverige. Dessutom kan även andra autoimmuna sidoeffekter uppstå.

Vaccin som bygger på syntetisering av spikprotein har motiverats av att man inte kunnat syntetisera vaccin från avdöda smittade virus. Men nu framkommer att kineserna lyckats med det för sitt vaccin.

Vi har i tidigare program diskuterat att vaccinet ansamlas i äggstockarna. Konsekvenserna av detta är oklara. Det går inte att säga om det förstör kvinnans förråd av ägg, om det ger sterilitet eller andra följder.

Kvinnor har dessutom larmat om menstruationsrubbningar och blödningar p.g.a. vaccinering mot Covid-19. Lars Bern avråder yngre personer från att ta vaccin. Äldre löper större risk om de insjuknar i corona och där kan det vara mer motiverat.

Peter Abelin ifrågasätter massvaccinering som metod för en relativt ofarlig sjukdom. Är det meningsfullt att vaccinera en hel befolkning undrar han när det skulle kunna räcka att skydda definierade riskgrupper. Dessutom är det bra att att aktivera immunförsvaret vilket inte sker med distansering och nedstängning, menar han. Nya virusvarianter av covid-19 leder till att fler sorters vacciner behövs vilket leder till återkommande vaccineringar.

Myndigheternas och mediernas kampanj ”Kavla upp” kritiseras av Lars Bern utifrån deltagarnas okunnighet och osäkert faktaunderlag om vaccinering.

Det kan vara så att Kina ligger bakom vaccinet. Men man behöver komma ihåg att Kina som kommande stormakt svartmålas av USA i ett geopolitiskt spel.

Summering av att ta vaccin med spikprotein är att det kan leda till skadliga biverkningar, främst för kvinnor. Riskerna för infertilitet är inte klarlagda. Dessutom finns det rapporter om att spikprotein förs över med modersmjölken till spädbarn.

swebbtv.se, Lars Bern och Peter Abelin

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här