Hem ! Nyhet Lars Bern om Corona, bankerna och ungdomsrån

Lars Bern om Corona, bankerna och ungdomsrån

Lars Bern anser att pandemin kommer att få betydande effekter för världsekonomin. Vi kommer att få se en rejäl sättning. När börserna pendlar mer än +/- 2% är det allvarligt säger Lars. Han anser att det även finns risk för att banker kan gå i konkurs och att man bör se efter sina placeringar så att en sådan händelse inte leder till att allt ens sparkapital går förlorat. Att ha sina pengar i en bank är ingen garanterad säker placering under rådande omständigheter.

Samtalet leder in på om samhällsekonomin kan ta sådana proportioner som under Lehman-kraschen 2007-2008. Otroligt många företag i Kina riskerar att gå i konkurs p.g.a. mycket hög belåning. Detta i sin tur medför mycket allvarliga problem för många företag utanför Kina då dessa t.ex. är beroende av leveranser av komponenter etc. På så sätt leder Kinas problem till en kedjereaktion som påverkar i stort sätt hela världen menar Lars Bern. Sveriges industri riskerar att drabbas mycket hårt då vi som land tillhör de absolut mest import- och exportberoende länderna globalt sett. Lars tror att den ekonomiska krisen kommer visa sig långt mer allvarlig än den medicinska. Ett litet plåster för svenskarna kan vara att oljepriset går ner eftersom Kina, som är världens största oljeimportör, minskar sin förbrukning.

Generellt sätt, menar Lars, visar denna situation hur känslig den globaliserade ekonomin är. Innan globaliseringen hade Sverige en större självförsörjningsgrad och var på så sätt mindre känslig för vad som hände utanför nationen. Argumentet för att vi skulle införa en mer globaliserad ekonomi var att det skulle stimulera vår tillväxt. Lars konstaterar krasst att det har inte skett, utan vi har bara fått nackdelarna.

Vad som ytterligare ökar risken i Sverige är dogmen att vi ska bli ett kontantlöst samhälle. På senare tid har vi både haft problem med banker som inte gått att nå p.g.a. IT-problem och bankomater som helt satts ur funktion. Lars Bern ger oss rådet att alltid ha tillräckligt med ”cash” så att vi kan köpa mat de närmaste veckorna.

Riksdagen har nu röstat igenom lagen om utökad dataavlyssning vilket medför att polisen har rätt att gå in i privata datorer och bl.a. plantera in spionprogram. Det kan konstateras menar Bern, att denna lag gick väldigt fort att få igenom medan lagar som vore positiva att få i landet tar väldigt lång tid.

Statsminister Stefan Löven menar att anledningen till att välfärden i landet måste rustas ner och att sjukhus måste gå in i stabslägen beror på jobbskatteavdrag infördes för tio år sedan. Att en mycket stor summa spenderas på migrationen och på så kallade klimatåtgärder genom hans politik vill han inte se som problematiskt. Inom sjukvården rapporterar anställda om oerhört besvärliga situationer samtidigt som ansvariga politiker påstår att allt är under kontroll.

Sverigedemokraterna har begärt en debatt i riksdagen om det ökade våldet mot svenskar. Flera spektakulära brott mot svenskarna har rapporterats på senare tid. Politiker från de etablerade partierna visar ett stort ointresse samtidigt som allmänheten har börjat få upp ögonen för detta. Vår justitieminister Morgan Johansson blir allt mer lik ”Bagdad Bob” så som Lars uttrycker det. Kan vi fortsätta att ha de liberala straff i Sverige som vi har? Det vore på sin plats att seriöst se över strafflagstiftningen och även koppla den till migrationen.

Det har visat sig i nyligen genomförda undersökningar att skillnaden mellan unga män och unga kvinnors politiska preferenser är mycket stor. Män tenderar att rösta mera ”höger” medan kvinnor hellre röstar ”vänster”. Detta är paradoxalt då den migration som vänstern förespråkar drabbar kvinnor negativt i högre utsträckning.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kar kommit ut med ett för moderaterna spektakulärt utspel. Han säger att moderaterna nu är beredda att samarbeta med de partier som delar politiska åsikter med dem i sakfrågor. Detta skulle då innebära att de nu kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna.

swebbtv.se, Lars Bern om Corona, bankerna och ungdomsrån

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här