Lars Bern berättar om hur vi bäst skyddar oss mot corona och beskriver de ekonomiska konsekvenserna av corona. Vidare går han in på att corona inte har särskilt hög dödlighet men att många smittas eftersom vi helt saknar immunitet. Dessutom är det många som redan har metabola sjukdomar såsom fetma, diabetes, cancer med mera som avlider när de smittats av corona. Han varnar för och vill särskilt uppmärksamma de metabola sjukdomar som varje år tar 40 miljoner människors liv och som kommer göra detta oavsett corona.

Han nämner en rapport från Kina som har kommit fram till att i åldersgruppen 80+ är dödligheten ca 14%. När det gäller hela befolkningen finns det studier som pekar på att dödligheten är långt under 1%.

Han förklarar att man på många håll i världen tar stora doser C-vitamin för att förbättra immunförsvaret. Detta stöds av åtskilliga vetenskapliga rapporter. Även D-vitamin och zink är viktiga kosttillskott för ett bra immunförsvar.