Lars Bern talar om globalisternas misstag att understödja massmigrationen till Europa och Sverige.

Resultatet har blivit att stödet till de politiker som går globalisternas ärenden har minskat kraftigt och att flera länder inom EU reser sig mot migrationen.