Lars Bern förklarar varför det är så viktigt att ta stora doser C-Vitamin, D-Vitamin och zink för att därigenom förbättra sitt immunförsvar.

Han berättar också att många människor felaktigt får uppmätt för högt blodtryck när de gör sin blodtrycksmätning hos läkaren. Därför är det en bra investering att ha en egen blodtrycksmätare och upprepa mätningarna i hemmiljö.

De felaktiga mätningarna leder till att blodtrycksmedicin sätts in i onödan. Detta i sin tur kan leda till för lågt blodtryck vilket ger yrsel som ofta resulterar i fallskador. Ett brutet lårben kan bli följden vilket i sin tur leder till stillasittande och ytterligare problem.

En pulsoxymeter ger möjlighet att få mått på syresättningen och grafisk visning av hjärtslagen. Displayen visar en grafik av hur hjärtat slår vilket tydligt avslöjar extraslag.

swebbtv.se, Lars Bern om immunförsvar och vikten av upprepade blodtrycksmätningar