Teknologie doktor Lars Bern skissar upp vad han anser är en fungerande klimat- och energipolitik för Sverige och världen åren 2020-2100.

newsvoice.se