Läsplatta i skolan en stor hälsorisk

EMF mobilstrålningens hälsorisker aggressiv hjärntumör felaktig forskning Internationella experter

Moderata Ungdomsförbundets företrädare argumenterade 2 februari i SvD för storsatsning av läsplattor i skolan. Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker för barnens och ungdomarnas hälsa. Den strålning som avges då läsplattorna kopplas upp mot internet är sedan maj 2011 cancerklassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Dessutom visar undersökningar och erfarenheter att trådlös uppkoppling av datorer försämrar inlärningsförmågan och minnet och orsakar en lång rad symtom som kopplas till exponering för mikrovågor. Få känner till att Europarådet rekommenderade medlemsländerna, däribland Sverige, i maj i år att inte använda trådlösa datanätverk utan i stället välja de säker fast uppkoppling mot Internet.

Det är en hälsoskadlig förorening som nu massivt införs i skolor över hela landet. I samma cancerklass finns bly och DDT, ämnen som vi knappast skulle vilja se öka i klassrummen.

Läs mer på mobiltelefoni.tv

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here