Moderata Ungdomsförbundets företrädare argumenterade 2 februari i SvD för storsatsning av läsplattor i skolan. Men det de ignorerar är att tekniken innebär allvarliga risker för barnens och ungdomarnas hälsa. Den strålning som avges då läsplattorna kopplas upp mot internet är sedan maj 2011 cancerklassad som ”möjligen cancerframkallande”, klass 2B. Dessutom visar undersökningar och erfarenheter att trådlös uppkoppling av datorer försämrar inlärningsförmågan och minnet och orsakar en lång rad symtom som kopplas till exponering för mikrovågor. Få känner till att Europarådet rekommenderade medlemsländerna, däribland Sverige, i maj i år att inte använda trådlösa datanätverk utan i stället välja de säker fast uppkoppling mot Internet.

Det är en hälsoskadlig förorening som nu massivt införs i skolor över hela landet. I samma cancerklass finns bly och DDT, ämnen som vi knappast skulle vilja se öka i klassrummen.

Elever och lärare, såväl i Sverige som utomlands rapporterar oberoende av varandra om identiska symtom: hjärtproblem, yrsel, koncentrationsproblem, huvudvärk, minnesstörningar och inlärningsproblem. Det finns såväl anställda som elever som inte längre kan vistas i skolan där trådlösa datanätverk används på grund av symtomens svårighetsgrad.

Norska statstelevisionen NRK berättade i höstas om ett fall: En tioårig pojke som inte kunnat gå till skolan under lång tid då han får svåra symtom av trådlösa datanätverk. Hans teknikintresserade föräldrar hade i flera år trådlöst datanätverk i hemmet, men tekniken satte inte bara sina spår på pojkens hälsa, även mamman har fått skador på ögonen.

Forskning har också sedan länge bekräftat att pulsade mikrovågor, orsakar de symtom som många klagar över: huvudvärk, yrsel, koncentrationsproblem, tryck över bröstet och sömnstörningar. En undersökning från Östeuropa på 90-talet konstaterade att barn fick inlärningsproblem, något som bekräftas av en ny undersökning från Grekland som observerat att strålningen kan påverka funktioner som arbetsminne och uppmärksamhet negativt, innebärande försämrad förmåga till problemlösning, planering och beslutsfattande.

Manliga användare av trådlösa laptops kan få försämrad fertilitet genom DNA-skador på spermier och försämrad spermierörlighet. Strålningen har i en undersökning visats kunna framkalla oregelbundna hjärtslag, i likhet med en påslagen DECT-telefon (trådlös telefon).

Det finns all anledning för föräldrar, elever samt anställda att vara vaksamma på symtom av trådlösa nätverk. Trådlösa datanätverk är mycket olämpliga att använda, inte bara i skolorna, utan även i hemmen och i andra miljöer. Trådbunden teknik är mycket säkrare.

På den brittiska sajten WiFiSchoools kan du läsa mer om riskerna med trådlös teknik.

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Läsplatta i skolan en stor hälsorisk

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här