Globalisternas klimatalarmister börjar bli helt desperata. Man tar nu varje chans att hitta på något nytt att skrämma allmänheten med för att hålla hypen igång. Efter att i decennier pratat om hur bråttom allt är och om alla tipping points som inträffar om något år och som inte materialiserat, börjar argumenten tryta. Någon klimatförändring har inte visat sig och vädrets variationer, såväl som havsisarna ligger väl inom ramen för det som är normalt för vårt klimat. Allmänheten på många håll i världen börjar inse att den lilla ökningen av koldioxiden i atmosfären från 0,03% till 0,04% inte är något hot mot ekosystemet, utan sannolikt en välsignelse. Klimatet är stabilt men samtidigt växer det mycket mer och skördarna slår ständigt nya rekord.

Nu kastar sig klimatalarmisterna i desperation över atmosfärens metanhalt som stigit marginellt. Den har de senaste 30 åren stigit från 0,00016% till 0,00019% och eftersom gasen är långt ifrån sin mättnad har den per enhet en 23 ggr starkare växthuseffekt än koldioxid. Men halten är 200 ggr lägre så metanens effekt blir bara en tiondel av koldioxidens. Eftersom koldioxiden visat sig ha en långt mildare effekt än vad alarmisterna påstått, så är metanhalten inget hot på dagens nivå.

Hur stor är då risken att metanhalten skall stiga kraftigt? Till skillnad från koldioxid som är en stabil molekyl som kräver energitillförsel för att brytas ner kemiskt, så är metan en synnerligen instabil molekyl som lätt reagerar med luftens syre och övergår till koldioxid och vatten under energiavgång. Det innebär att metan bryts ner mycket fort i en atmosfär med 21% syre och den kommer alltså aldrig att kunna nå särskilt mycket högre nivåer än nu.

Alarmisterna målar nu upp skräckscenarier där stigande metanavgång till atmosfären från våra kossor skulle kunna hota vårt stabila klimat. Med dessa fantasifulla men helt verklighetsfrämmande prognoser kräver man i nära allians med alla religiösa veganer att nötköttet måste beskattas för att få oss att äta mindre kött. Den metan vi har i atmosfären kommer i liten utsträckning från mänskliga aktiviteter och från kossor. Metan läcker ständigt ut från jordens inre och binds då i stor utsträckning upp som enorma depåer av metanhydrat på havens bottnar samt i permafrost på nordkalotten. Därifrån och genom marken läcker sedan metan hela tiden till atmosfären, där den snabbt bryts ner till koldioxid och vatten.

I alarmisternas propaganda har metanet från kreatur blivit våldsamt överdrivet. Den lilla stegringen vi haft på senare år beror mer sannolikt på att vi haft ett varmare väder de senaste två årtiondena, som frigjort lite mer metan från depåer av metanhydrit. Den utvecklingen kommer av allt att döma att brytas när vädret nu blir lite kallare p.g.a. den avtagande solaktiviteten.

Jag har tidigare refererat till en artikel i SvD av den kunniga miljöjournalisten Peter Sylwan där han visar hur vansinnigt det skulle vara med en generell köttskatt och hur kontraproduktivt det skulle vara ur ekologisk synpunkt. Det finns stora problem med världens köttproduktion, vilket Sylwan pekar på, men de beror på en onaturlig massproduktion av kött i köttfabriker baserat på onaturligt kraftfoder och med insatser av antibiotika och tillväxthormon. Om vi går tillbaka till lokalproducerat nötkött från gräsbetande djur skulle produktionen stärka ekosystemet, förbättra vår försörjningsberedskap och ge oss ett nyttigare kött. Det är dit politiken borde sträva.

En generell köttskatt skulle driva upp priset på allt kött och eftersom konsumenterna vill fortsätta äta rent kött som ju visat sig vara nyttigare än vad som påståtts, så kommer man i allt större utsträckning att välja det billigaste industriköttet. Resultatet blir att det nyttiga och miljövänliga gräsbetesköttet får allt svårare att konkurrera och vår självförsörjning fortsätter att försämras.

Det är ingen tvekan om att en generell köttskatt blir helt kontraproduktiv. För att den skall ha någon positiv effekt på miljön, måste vi i så fall undanta gräsbeteskött från skatten – vilket inte storebror EU kommer att godta.

Bjud på nyttigt gräsbetat nötkött till nyårssupén med gott samvete.

Säg ett rungande nej till köttskatt och ägna energin åt verkliga miljöproblem istället för påhittade!

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live, Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på nyårsfesten

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här