Ledande amerikansk forskare: ”Koldioxid är mer bra än dåligt”

0
1928

William Happer är en forskare i världsklass. Inte nog med att han är fysikprofessor vid Princeton, han är också en global auktoritet i klimatrelaterade frågor. Herr Happer berättar bland annat att koldioxidnivån är mer bra än dålig för vårt klimat och natur men också hur vänsterliberala politiker slutat bjuda in honom för diskussioner kring just klimatet sedan Happers hållning i klimatfrågor blivit allmänt känd.

Vidare berättar Happer att effekterna från koldioxidutsläppen redan är oss förbi och att koldioxidnivåerna påverkar klimatet så lite att de skulle behöva dubbleras innan vi får en grads temperaturökning.