Jag anser att Leif GW Persson är en av de mest begåvade hjärnor som Sverige har. Desto större blev besvikelsen att han aldrig hörde av sig när jag, som ombud för den största Estonia-anhörigföreningen, flera gånger 1997 bad honom att hjälpa till med Estonia-utredningen. Jag hade vänt mig till alla viktiga media, politiker och framstående personer. Överallt fick vi kalla handen; med ett undantag: redaktionen på TV3 Efterlyst med Andreas Rocksén i spetsen. De hade modet och gjorde egna researcher i Estonia-härvan och gick i maj 1997 ut med ett mycket modigt inslag om M/S Estonias förlisning, som gick emot den officiella teorin, att det handlade om en olycka. De uteslöt inte, att det värsta massmordet i Sveriges historia kunde ha inträffat. Kort efter det inslaget dök Leif GW Persson upp som gubben ur lådan och blev expert i Efterlyst. Trots många brännheta tips och många nya avslöjanden inte minst tack vare Leif Borgnäs från SVT:s Striptease, numera Uppdrag Granskning, tog Efterlyst aldrig mer upp ämnet Estonia. Leif GW Persson kändes som en grindvakt.

I Palmemordet hade Leif GW Persson under lång tid stött den officiella polisdesinformationen, att det var en ensam Christer Pettersson, som hade mördat statsminister Olof Palme för 26 år sedan, den 28 februari 1986. Romanerna om Palmemordet gav den första vändningen. Sedan, till 25årsdagen, gör Persson i sin SVT serie Veckans Brott en sensationell kovändning och skyller plötsligt på den svenska polisen, det s.k. polisspåret.

Lars Borgnäs har med all rätt förfärat sig över Leif GW Perssons tidigare attityd: ”– SVT, och jag själv, har arbetat med de här teorierna seriöst i två decennier. Leif GW Persson har tidigare själv motarbetat de här teorierna och man undrar ju om han kommit till den här insikten nu eller om han har burit runt på dem i 25 år utan att yttra dem och i så fall varför han inte gjort någonting tidigare.”

(Se även ”Nationens Intresse” sidan 202 där Borgnäs anklagar Persson och Guillou för mörkläggning.)

28 februari i årl hänvisade Persson i Veckans Brott på Palmevapnet, som om det vore självklart, att Palme skjutits med en Magnumrevolver .357. Han förtiger att det råder stor osäkerhet om de två kulor, som polisen påstår, har skjutits mot makarna Palme. Jag läste i Gunnar Wallas utmärkta bok ”Mörkläggning” för första gången om den alvarliga misstanken, att polisen bytt ut kulorna på mordplatsen. En sydafrikansk undersökning kom till samma resultat, som bekräftades av generalagenten för Smith & Wesson i Sverige, Anders Lexne. ”De upphittade kulorna är för oskadade för att kunna ha hittats så nära mordplatsen”, skriver Dagens Nyheter 2003-01-22.

”Under mordnatten gjordes en första brottsplatsundersökning på och omkring mordplatsen. Denna timslånga undersökning inleddes kl 01.10, nästan två timmar efter mordet och utfördes av kriminalinspektörna Börje Moberg och Torsten Kviberg. Börje Moberg, som efter 20 år på den tekniska roteln fått rykte om sig att vara en av Sveriges skickligaste brottsplatsundersökare, ledde arbetet. Inga kulor hittades överhuvudtaget.

När det hade ljusnat något fortsatte man under 7 timmar att mycket noggrant undersöka mordplatsområdet tvärs över Sveavägen med hjälp av bl a metalldetektorer. Man delade upp området i rutor som i sin tur genomsöktes minutiöst. Man påträffade bl a en knapp från Olof Palmes skjorta. Moberg är av den bestämda uppfattningen att det vid det tillfället inte kunde ha funnits någon kula på platsen. Därför blev han minst sagt förvånad när han fick reda på att en privatperson den 2 mars – hela 37 timmar efter mordet – hittat en kula, endast ett par steg från själva den plats där statsministern stupade i gatan, där man alltså varit och letat utan att kunna finna minsta spår av någon kula.” skriver politiskamord.com.

I Veckans Brott som sändes för ett år sedan februari 2011 raljerar polisprofessorn över Sydafrikaspåret. Han förnekar det med argumentet, att ”man skall aldrig gå över ån efter vatten”, se filmen nedan vid tiden 05.12. Där avfärdar han även utlandet och utländska agenter som Palmespår. Han, som är så begåvad, och haft första parkett inne hos polisen kommer med ett sådant nonsens argument! Detta är avancerad mörkläggning!

Polisprofessorn förtiger vittnesmålet från den avhoppade CIA/OSG agenten Gene ”Chip” Tatum, som avslöjade: ”-Olof Palme. Sveriges premiärminister… jag informerades om att det var OSG som låg bakom och använde sig av ”assets” (professionella mördare) i Sydafrika.”

Detta vittnesmål med länken till originalradiointervjun från den 14 juli 1997 (när jag ville ladda ner den för sex år sedan dog min dator omedelbart) finns hos Anders Leopolds hemsida http://www.leopoldreport.com/Casey.html. Leopold, Borgnäs och Wall är för mig de mest seriösa Palmespanare.

I September 1996 kom det under en sydafrikansk utredning fram, att det skulle ha varit den sydafrikanske superagenten Craig Williamsson, som skall ha organiserat de praktiska bitarna av Palmemordet. Han var då 37 år gammal. (Enligt Leif GW var mördaren ca. 40 år gammal).

”Craig Williamson var heller inte ett okänt nämn för Palmegruppen; redan i mars 1986 fick man in uppgifter från en mycket trovärdig källa om Williamsons inblandning och att det fanns en svensk förgrening. Detta har också bekräftats av öve