Lennart Bengtsson är ofta framhållen som Sveriges främsta klimatexpert, med en gedigen internationell erfarenhet inom området. Han har bl a arbetat som forskningschef för ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts och sedermera som dess chef, fram till 1990; varit ordförande för Earth Science Advisory Commitee (ESAC), samt med fortlöpande kontakter med ett av världens absolut främsta forskningsinstitut inom området, Max-Planck-Institute für Meterologie i Hamburg. Senast är han är aktuell med sin populärvetenskapligt hållna bok Vad händer med klimatet.

Lennart Bengtsson ger en kort men faktaspäckad lektion i hur det faktiskt fungerar, och var vetenskapen står idag. Bl a har vi faktiskt inte rett ut frågan för oss om en ökning av temperaturen är dåligt eller bra och vilken nivå vi bör sikta på att ’stanna på’, om vi nu faktiskt både vill och kan göra något åt den pågående klimatförändringen. Lennart förklarar också varför den pågående förändringen, som inte i sig är kontroversiell, av fysikaliska skäl är störst vid polerna och att temperaturen därför jämnar ut sig lite lättare. Vilket i sin tur innebär närmast per definition att antalet stormar och oväder i genomsnitt blir mindre och färre.

Lennart hävdar att IPCC genomgående misstolkas eller övertolkas av medierna och amatörer upphöjda till ’experter’, det vetenskapliga arbetets grundläggande problem är dock att man så helt fokuserar på hur mycket av klimatförändringen som beror på människan. I princip så är detta dels helt omöjligt att ge ett säkert svar på, helt klara evidens ens för att människan har påverkat klimatet överhuvudtaget finns faktiskt inte heller, även om det är sannolikt. IPCC:s scenarion är flera och åtminstone de lite mer långsiktiga, där vi bryter uppgången ca 2080, är möjligen inom räckhåll, men att sikta på ett där vi i princip redan är framme, såsom Parisavtalet gör, är fullkomligt orealistiskt.

Om ni tycker att ni har hört det förut, så beror det på att det finns fler som säger så här, både experter, och andra som jag själv, men att höra det ur hästens mun är just i fallet med klimatet desto viktigare; vi har ingen möjlighet att undvika att förlita oss på experterna i denna fråga, och det finns få andra som har större trovärdighet än Lennart Bengtsson.

swebbtv.se