Lennart Hardell är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitliga.

År 2011 var Lennart Hardell en av 30 internationella experter som för IARC:s räkning bedömde hälsorisker med strålning från trådlös teknikstrålningen klassades som ”möjligen cancerframkallande för människa”.

Lennart Hardell var bland de första i världen som visade resultat om att mobilanvändning är kopplat till risk för hjärntumör bland mobilanvändare.

Han var först med att peka på att Hormoslyr orsakade cancer i slutet av 1970-talet vilket slutligen erkändes fullt ut av WHO:s cancerforskningsinstitut på 1990-talet då dioxin (TCDD), som ingår i Hormoslyr, klassades av IARC som Grupp 1, cancerogen för människa. Hardell- gruppens forskningsresultat ingick i beslutsunderlaget. Studierna var de första i världen som visade på cancerrisker för kemikalier som innehöll TCDD (t.ex. Hormoslyr och Agent Orange). De bidrog till att Vietnam veteraner som exponerats för Agent Orange har fått ekonomisk ersättning om de drabbats av cancer.

stralskyddsstiftelsen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här