Linda Karlström berättar om sina erfarenheter angående vaccinationer och läkemedelsindustrin.

vaccin.me, Linda Karlström: Medveten mamma och föreläsare