Linda Karlströms föredrag vid NHF Swedens 60-årsjubileum

7
16929

Linda Karlström presenterar siffror och grafer som visar hur verksamma vacciner egentligen är och har varit genom historien. Hon berättar om hur man vilseleder uppgifter om vaccinernas verkan genom ändrade diagnoskriterier och undermåliga kliniska prövningar.

Canal 2nd Opinion