Det gjordes bla. simuleringar samma dag på att exakt samma sak skulle inträffa som faktiskt inträffade.
läs mer..