Mads Palsvig från det danska partiet JFK21 går igenom hur det ekonomiska systemet kan förändras så att all fattigdom kan avskaffas.

jfk21.dk