Mads Palsvig förklarar hur vissa bankers ägare använder bankerna som verktyg för att göra insideraffärer.

Detta är möjligt bland annat genom att bankerna kan skapa pengar och därigenom öka penningmängden vilket ger prisstegring. Den svenska bostadsbelåningen har femfaldigats de senaste två decennierna.

De kan också dra tillbaka pengarna vilket gör att fastigheter och andra tillgångar minskar i värde.

Han anser att endast riksbanken ska ha rätt att skapa pengar.