The Guardian skrev 2016 om att magnetiserat protein kan användas för att aktivera hjärnceller snabbt, reversibelt och icke-invasivt. Metoden kallad “magnetogenetics” testades för att per distans kontrollera komplexa djurbeteenden. Forskarna lyckades.

The Guardian skriver att förståelsen om hur hjärnan genererar beteenden är ett av de ultimata målen för neurovetenskap. Denna målsättning ligger till grund för flera års forskning för att utveckla metoder som gör det möjligt att fjärrstyra neuroner i hjärnan.

Den mest kraftfulla metoden kallas optogenetik, som gör det möjligt för forskare att slå på eller av grupper av nervceller med pulsat laserljus. En annan metod är kemogenetik, vilken använder konstruerade proteiner som kan aktiveras av design-läkemedel och som sedan kan riktas mot specifika celltyper.

Optogenetik beskrivs som invasiv eftersom metoden kräver införande av optiska fibrer som ska leverera ljuspulser i hjärnan. En kemogenetisk metod beskrivs som mer effektiv även om den aktiva påverkan på en hjärna är långsammare.

Läs mer på newsvoice.se, Magnetogenetics: Beteenden kan fjärrstyras med genetiskt konstruerade magnetproteiner och virus

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här